Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūra publicē 2023. gada publisko pārskatu

28.06.2024.

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) publicē 2023. gada publisko pārskatu. Šajā izdevumā apkopota informācija par Aģentūras paveikto pagājušajā gadā.

 

Daži skaitļi, kas raksturo Aģentūras pērn paveikto:

 • reģistrētas un pārreģistrētas 378 zāles,
 • izsniegti vairāk nekā 9 tūkstoši (9907) zāļu izplatīšanas atļauju,
 • 49 atļaujas zāļu klīnisko pārbaužu veikšanai Latvijā; 2023. gadā Latvijā kopumā noritēja 210 zāļu klīniskās pārbaudes,
 • saņemti 362 ziņojumi par zāļu iespējamām blaknēm,
 • Zāļu ekspertīzes laboratorijā pārbaudīti 55 zāļu paraugi un 359 zāļu kvalitātes rādītāji;
 • lietošanas drošuma uzraudzība veikta 201 Latvijā izplatītai medicīniskajai ierīcei,
 • izsniegtas vai pārreģistrētas 193 aptieku licences, 26 zāļu lieltirgotavu licences, 9 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumu licences un 2 licences zāļu aktīvo vielu ražotājiem,  
 • veiktas 13 zāļu ražošanas uzņēmumu un līgumlaboratoriju labas ražošanas prakses pārbaudes jeb inspekcijas un 25 labas izplatīšanas prakses inspekcijas zāļu lieltirgotavās,
 • veiktas 2 cilvēka asiņu un asins komponentu sagatavošanas nodaļu atbilstības pārbaudes un 2 ārstniecības iestāžu asins kabinetu pārbaudes, 11 inspekcijas audu centros un 1 inspekcija – orgānu transplantācijas centrā,
 • pērn Aģentūra sniedza 47 atzinumus par jaunu zāļu vispārīgo nosaukumu un zāļu, kuru sastāvā ir jaunas vairāku aktīvo vielu kombinācijas, klīnisko un izmaksu efektivitāti,
 • sagatavoti 11 lēmumi saistībā ar medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu,
 • pērn Aģentūra izsniedza 4 Brīvās tirdzniecības (BT) un 265 Produktu sertifikātus zālēm un 32 BT sertifikātus Latvijā ražotajām medicīniskām ierīcēm, veicinot Latvijā reģistrētu zāļu un medicīnisko ierīču eksportspēju,
 • Aģentūra 7 gadījumos pieņēma lēmumu izmaksāt kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību radītu smagu un vidēji smagu kaitējumu veselībai.

Aģentūra pērn tika vērtēta Eiropas zāļu aģentūru salīdzinošās novērtēšanas programmas Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA) piektajā ciklā (BEMA V) un saņēma augstu novērtējumu, apliecinot, ka Latvijas Aģentūra strādā atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem, kas tiek attiecināti uz visām Eiropas zāļu aģentūrām.

Zāļu valsts aģentūras direktore Indra Dreika: “2023. gadu var raksturot kā novērtēšanas, pārvērtēšanas un sagatavošanās gadu pārmaiņām. Novērtēta tika Zāļu valsts aģentūra, tās darbība un pastāvīgas attīstības kultūra. Lepojamies ar augstākajiem vērtējumiem atsevišķās darbības un pārvaldības pozīcijās, kā arī kopējo Zāļu valsts aģentūras BEMA novērtējumu, kas pārsniedz iepriekšējo vērtējumu un apliecina Aģentūras brieduma līmeni.”

Direktora vietniece zāļu novērtēšanas jautājumos Vineta Logina: “2023. gads Aģentūrai ir vērtējams kā pārmaiņu, izaugsmes un kvalitātes gads. Aģentūras darbs neapšaubāmi apliecina, ka kvalitāte sākas iestādes iekšienē un ir saistīta ar mērķtiecīgu darba rezultātu.”

Pērn arī izstrādāta Aģentūras darbības stratēģija līdz 2027. gadam.

Gada publiskie pārskati ir pieejami Aģentūras tīmekļvietnes sadaļā “Par mums”.