Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūra iesaka turpināt terapiju ar angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitoriem (AKE inhibitoriem vai ACE-i) un angiotenzīna receptoru blokatoriem (ARB) COVID-19 pandēmijas laikā

30.03.2020.

Ja Jums ir paaugstināts asinsspiediens un Jūs ārstēšanai lietojat angiotenzīnu konvertējošā enzīma inhibitorus (AKE inhibitorus vai ACE-i) vai angiotenzīna receptoru blokatorus (ARB), Jums ir vitāli svarīgi turpināt parasto ārstēšanu.

Lai gan daži plašsaziņas līdzekļu ziņojumi un publikācijas ir minējuši, ka ārstēšana ar ACE-I vai ARB varētu pasliktināt COVID-19 infekcijas gaitu, klīnisko vai epidemioloģisko pētījumu dati par to neliecina.

Mēs apzināmies bažas, ko rada COVID-19 uzliesmojums, un Zāļu valsts aģentūra cieši sadarbojas ar Eiropas Zāļu aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteju un citām regulatorām iestādēm, lai nodrošinātu iespēju reaģēt un sniegt informāciju šajā jautājumā, ja rodas kādi jauni dati.

Ir ļoti svarīgi, lai ikviens, kurš šobrīd lieto šīs zāles paaugstināta asinsspiediena ārstēšanai, turpina to darīt.