Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūra ar muitas noliktavu, zāļu pagaidu uzglabāšanas vietu un kravu apkalpošanas nozares komersantiem pārrunā ar zāļu uzglabāšanu saistītus jautājumus

16.07.2020.

Konsultē vispirms

Šodien, 16. jūlijā, Zāļu valsts aģentūra rīkoja diskusiju tiešsaistes platformā “Zoom” ar muitas noliktavu, zāļu pagaidu uzglabāšanas vietu un kravu apkalpošanas nozares komersantiem, tai skaitā biedrības “Latvijas Aviācijas Asociācija” pārstāvjiem, un atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām saistībā ar nepieciešamību Aģentūrā līdz 2021. gada 1. janvārim saņemt speciālas atļaujas (licences) zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) tiem komersantiem, kuri ir iesaistīti zāļu izplatīšanā, sniedzot zāļu uzglabāšanas pakalpojumus, un kuriem līdz šim atzinumus par zāļu uzglabāšanas apstākļu atbilstību izsniedza Veselības inspekcija. Šādu prasību nosaka grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (turpmāk tekstā – Noteikumi).

Diskusijas laikā tika pārrunāta minēto Noteikumu nākotnes redakcijas 11.2 punkta1 piemērošana, zāļu kravu pārvadāšanas un apkalpošanas nozares darbības specifika un prasības zāļu uzglabāšanai un izplatīšanai. Komersanti vērsa uzmanību uz minēto Noteikumu grozījumu ieviešanas ierobežojumiem un aicināja pārskatīt to piemērošanas nosacījumus.

Sanāksmē piedalījās ne vien Zāļu valsts aģentūras, bet arī Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes pārstāvji.

1 Noteikumu nākotnes redakcijas 11.2 punkts nosaka:
“11.Ja persona sniedz zāļu uzglabāšanas pakalpojumu muitas noliktavā vai pagaidu uzglabāšanas vietā, šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā speciālā atļauja (licence) zāļu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) ir nepieciešama atļaujas muitas noliktavas darbībai turētājam un atļaujas pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai turētājam.”