Pārlekt uz galveno saturu

Samazinājusies nepieciešamība farmaceitiem un ārstniecības personām ziņot par zāļu nepieejamību

12.10.2020.

Kopš šī gada 17. martā stājies spēkā valdības lēmums par obligātu prasību zāļu lieltirgotavām katru dienu uzrādīt Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūra) Latvijas tirgum paredzētos zāļu krājumus, kas tiek atspoguļoti Zāļu reģistrā, no iedzīvotājiem, aptiekām un ārstniecības iestādēm Aģentūrā saņemto ziņojumu skaits par konstatētiem zāļu piegāžu pārtraukumiem ir būtiski mazāks, nekā tas bija gada sākumā.  

Ja 2020. gada pirmajā ceturksnī Aģentūrā tika saņemts 90 – 200 ziņojumu mēnesī, tad vasaras mēnešos ziņojumu skaits ir sarucis līdz nedaudz virs desmit ziņojumiem no farmaceitiem, ārstniecības iestādēm un iedzīvotājiem ik mēnesi.

Kopumā šogad līdz 16. septembrim no iedzīvotājiem, aptiekām un ārstniecības iestādēm saņemts 621 ziņojums par zāļu nepieejamību, no tiem 312 (50%) ziņojumi ir bijuši pamatoti un 309 (50%) – nepamatoti.

Salīdzinājumam – 2019. gadā saņemti 698 šādi ziņojumi, no tiem 388 (56%) ziņojumi par konstatētu zāļu nepieejamību bija pamatoti un 310  (44%) – nepamatoti.

Dati liecina, ka zāļu atlikušo krājumu sistēma strādā labi, informācija lielākoties ir savlaicīgi pieejama un tādējādi arī samazinās nepieciešamību veselības aprūpes speciālistiem veltīt laiku zāļu nepieejamības ziņošanai, kā arī ir iespējams priekšlaicīgi neizrakstīt zāles, kas tajā brīdī pārdošanā nav pieejamas.

Pēc ikviena fiziskas un juridiskas personas (aptiekas, ārstniecības iestādes) iesniegtā ziņojuma saņemšanas Aģentūra sazinās ar uzņēmumu, kas zāles ir reģistrējis (zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku), lai pārliecinātos, vai konkrētām zālēm patiešām ir piegādes pārtraukums, kā arī lūdz norādīt laiku, kad zāles atkal būs pieejamas. Ja uzņēmums apstiprina zāļu piegādes pārtraukumu, tad ziņojums ir uzskatāms par pamatotu. Savukārt, ja uzņēmums var norādīt, kurā lieltirgotavā zāles ir pieejamas, tad iesniegtā informācija ir nepamatota, jo zāles faktiski ir pieejamas. Šādā gadījumā Aģentūra iesaka aptiekām un ārstniecības iestādēm lietot Zāļu reģistrā pieejamo informāciju un  pasūtināt zāles lieltirgotavās, kas uzrādījušas šo zāļu krājumus.

2020. gadā saņemto ziņojumu skaits pa mēnešiem

Mēnesis
Ziņojumu skaits

Janvāris

91

Februāris

199

Marts

158

Aprīlis

105

Maijs

23

Jūnijs

12

Jūlijs

14

Augusts

12

Septembris (līdz 15.09.)

7

Atgādinām, ka Zāļu reģistrā ik dienu tiek atspoguļota informācija par  konkrētajā dienā esošiem zāļu krājumiem ar norādi, kurās lieltirgotavās zāles ir pieejamas.

Kārtību par  krājumu datu sniegšanu nosaka 17. martā valdības apstiprinātais lēmums1, kas ir pieņemts, lai pārraudzītu zāļu krājumus valstī, laikus konstatētu un mazinātu zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērstu zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas. Apkopoto informāciju var izmantot vispārēja un slēgta tipa aptiekas, ārstniecības iestādes un arī iedzīvotāji.  

Informācijas par zāļu pieejamību un konkrētiem krājumiem lieltirgotavās  izmantošana ir īpaši svarīga, jo no šī gada 1. aprīļa ir jauna kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība, kad ārstniecības persona īpašajā receptē vismaz 70% gadījumu lieto zāļu starptautisko nepatentēto nosaukumu, bet aptiekā pacientam no vienādas iedarbības zālēm izsniedz zāles ar zemāko cenu.

Ziņojumus par konstatētu iespējamu zāļu piegādes pārtraukumu Aģentūrā var iesniegt elektroniski tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sānā esošajā sadaļā “Ziņot par zāļu piegādes pārtraukumiem”. Sniedzot ziņojumu, nepieciešams obligāti norādīt, vai ziņojumu sniedz iedzīvotājs, aptieka, ārstniecības iestāde vai arī zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks.

 

1Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"