Pārlekt uz galveno saturu

Pateicamies ārstniecības personām par aktīvās vielas izrakstīšanu un jaunās kompensējamo zāļu izsniegšanas kārtības skaidrošanu pacientiem, strādājot attālināti

06.05.2020.

Pateicoties ārstniecības personu profesionalitātei un ieguldītajam darbam, jau aprīlī 88% izrakstīto un atprečoto kompensējamo zāļu recepšu ir lietots aktīvās vielas nosaukums. Par to liecina Nacionālā veselības dienesta dati par atprečotām valsts kompensējamo zāļu A saraksta receptēm, kuras izrakstītas laikā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 20. aprīlim, jo jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība stājās spēkā 1. aprīlī.

Informējam ikvienu ārstniecības personu, ka Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv ir papildināts ārstniecības personām paredzētais informatīvais materiāls “Jautājumi un atbildes par zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma (SNN) izrakstīšanu no 2020. gada 1. aprīļa – noderīga informācija ārstniecības personām un farmaceitiem, farmaceita asistentiem”, ietverot informāciju par zāļu lieltirgotavu atlikušo krājumu pieejamību un operatīvu publicēšanu Zāļu reģistrā, par references un lētākajām līdzvērtīgas iedarbības zālēm, zāļu izrakstīšanu un izsniegšanu ārkārtas apstākļos, inhalatoru maiņu un citu svarīgu informāciju par SNN izrakstīšanu. Informatīvais materiāls ir pieejams ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, speciālā SNN izrakstīšanai veltītā sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm > Zāles > Zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšana no 2020. gada 1. aprīļa” – šeit: https://www.zva.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-specialistiem-un-iestadem/zales/zalu-starptautiska-nepatenteta-nosaukuma-izrakstisanu-no-2020-gada-1-aprila

Aicinām īpašu uzmanību pievērst gadījumos, kad pacientiem kompensējamo zāļu receptē jāizraksta vairākas aktīvās vielas. Lai atvieglotu šo procesu, atgādinām par Veselības ministrijas, ZVA un Nacionālā veselības dienesta  sagatavoto skaidrojošo video, kurā soli pa solim ir izskaidrota zāļu, kuru sastāvā ir vairākas aktīvās vielas, izrakstīšana E-veselības sistēmas portālā:  https://www.youtube.com/watch?v=OCdvRVmSlCY

Lai pāreja uz jauno kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtību būtu tikpat veiksmīga arī turpmāk, aicinām, arī strādājot attālināti, jau receptes izrakstīšanas brīdī uzsvērt jaunās kārtības ieguvumus pacientam un noteikti izskaidrot, ka pacients aptiekā var saņemt atšķirīga nosaukuma, ražotāja, iepakojuma un izskata kompensējamās zāles ar zemāku cenu, salīdzinot ar zālēm, ko lietojis līdz šim.

 

Noderīga informācija ikdienas darbā:

Latvijas Zāļu reģistrs – informācija par references kompensējamām zālēm un par zāļu pieejamību. Zāļu reģistrs ir pieejams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, sāna slejā klikšķinot uz ikonas “Zāļu reģistrs” – šeit”

  1. Zāļu reģistrā ir ieviestas norādes:
  • “KZS R” – apzīmē references zāles jeb lētākās zāles ar vienādu iedarbību, kuras ir iekļautas Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS),
  • “KZS L” – KZS lētākais medikaments līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā, ja tajā nav noteikts references medikaments,
  • “KZS L1–L5” – nākamās lētākās kompensējamās zāles pēc references zālēm vai pēc lētākajām zālēm līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā (jeb nākamās lētākās pēc zālēm, pie kurām Zāļu reģistrā ir norādīti simboli “KZS R” vai “KZS L”).
  1. No 1. aprīļa tām zāļu lieltirgotavām, kas izplata kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, ir pienākums katru dienu Zāļu valsts aģentūrai sniegt datus par atlikušajiem visu zāļu krājumiem. Šādu obligātu prasību nosaka grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", kas stājās spēkā 2020. gada 31. martā. Informāciju par atlikušo zāļu krājumu daudzumu un konkrētām lieltirgotavām, kurās zāles ir pieejamas, Zāļu valsts aģentūra automātiski atspoguļo Zāļu reģistrā. Zāļu reģistrā esošie pieejamības apzīmējumi "zaļš pieejamības simbols un sarkans krusts" nozīmē zāļu faktisko pieejamību vai nepieejamību lieltirgotavās.

 

Par Zāļu reģistru:

Latvijas Zāļu reģistrs ir datubāze, kurā ir oficiāla un aktuāla informācija par Latvijā reģistrētām un izplatītām zālēm, ietverot arī Eiropā centralizēti reģistrētas zāles. Reģistrā ir atrodami arī zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas, kā arī iespējams noskaidrot maksimāli pieļaujamo zāļu cenu aptiekā un izmantot plašu klāstu citu Reģistra funkciju.

SNN

 

Buklets “Noderīga Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē pieejamā informācija un rīki”

 

Zāļu valsts aģentūras aktuālo un ikdienas darbā noderīgu informāciju ikviena ārstniecības persona ir aicināts gūt tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, īpaši – speciālā veselības aprūpes speciālistiem veltītā sadaļā “Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm”. Plašāks izklāsts un informācija par Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes iespējām un rīkiem, tajā skaitā par Zāļu reģistru – sagatavotajā informatīvajā bukletā – šeit (PDF fails).

 

Tuvākajā laikā ārstniecības personām nosūtīsim no farmaceitiem saņemtās pamanītās biežākās kļūdas izrakstītajās īpašajās receptēs, lietojot SNN.

 

Paldies Jums par līdz šim ieguldīto profesionālo un skaidrojošo darbu, pašaizliedzīgi strādājot ārkārtas apstākļos, un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!