Pārlekt uz galveno saturu

Par valproātu saturošu zāļu recepšu izrakstīšanu un derīguma termiņu

07.08.2019.

Veselības ministrija (VM) skaidrojot par valproātu saturošu zāļu recepšu izrakstīšanu un to derīguma termiņu, norāda, ka valproātu radniecīgo vielu saturošo zāļu receptes derīguma termiņš ir 90 dienas un uz šo zāļu izrakstīšanu neattiecas 4 nedēļu ilga ārstēšanās kursa izrakstīšanas ierobežojums.

Ministrija skaidro, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumo Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” (Noteikumi) 2.2. apakšpunktu valproātu radniecīgo vielu saturošās zāles izraksta uz īpašām receptēm. Spēkā esošais normatīvais  regulējums nosaka, ka īpašās receptes derīguma termiņš ir 90 dienas, tādējādi arī uz valproātu radniecīgo vielu saturošo zāļu receptēm attiecināms 90 dienu derīguma termiņš.

Veselības aprūpes specialistiem darbā ar zāļu recepšu izrakstīšanu un apstrādi vienlaikus jāņem vērā Noteikumu 34.32. apakšpunkta normas, kas nosaka, ka zāles, kas satur izotretinoīnu, talidomīdu, lenalidomīdu, acitretīnu un pomalidomīdu, pacientiem ar reproduktīvu potenciālu drīkst izrakstīt ne vairāk kā četras nedēļas ilgam ārstēšanas kursam. Tādējādi uz valproātu radniecīgo vielu saturošām zālēm nav attiecināms 4 nedēļu ilga ārstēšanās kursa izrakstīšanas ierobežojums.

Zāļu valsts aģentūra aicina ārstus un farmaceitus ņemt vērā VM sniegto skaidrojumu par valproātu saturošo zāļu recepšu izrakstīšanas kārtību un augstāk minēto informāciju par zāļu recepšu derīguma termiņu.