Pārlekt uz galveno saturu

Papildināts: Zāļu valsts aģentūra no 1.jūlija veiks jaunas funkcijas, kuras līdz šim bija Nacionālā veselības dienesta pārziņā

28.06.2019.

Papildināts: 28.06.2019. ar otro rindkopu.

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) no šī gada 1.jūlija veiks ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu un izvērtēšanu un ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšanu. Šīs funkcijas Nacionālais veselības dienests nodos Aģentūrai, izpildot Ministru kabineta 2018. gadā 29. maijā izdoto rīkojumu “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”.

Papildināts: Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze veselības aprūpes speciālistiem joprojām ir pieejama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Medicīniskās tehnoloģijas > Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze". Plānots, ka tuvākajā laikā šī datu bāze tiks pārvietota uz Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļu "Veselības aprūpes speciālistiem un iestādēm".

Šobrīd saskaņošanā pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē ir normatīvie akti "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"", pēc to stāšanās spēkā Aģentūra pilnvērtīgi uzsāks funkciju nodrošināšanas procesu.

Aicinām klientus sekot aktuālajai informācijai par jaunajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Industrijai” > “Zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieki”, kur tiks ievietota informācija par pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī Aģentūras tīmekļa vietnes Jaunumu sadaļā.

Darbinieki pieliks visus pūliņus, lai nodrošinātu funkciju izpildi, taču aicinām ar izpratni vērtēt izaicinājumus, kas var rasties pārdalot pienākumus, veidojot jaunus procesus un kompetences.

Atgādinām, ka Veselības ministrijas padotības iestāžu reorganizācijas mērķis ir optimizēt to struktūru un pilnveidot darba efektivitāti. Reorganizācija paredz viena rakstura funkciju nodrošināšanu vienā iestādē, kur tiek koncentrēti visi resursi, iespējas, zināšanas un informācija.