Pārlekt uz galveno saturu

Informācija aptieku licences turētājiem

29.12.2023.

Cienījamie aptieku licences turētāji!

Atgādinām, ka nepieciešams sniegt informāciju Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – Aģentūrai) ne tikai gadījumos, kad jāveic izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē), bet arī gadījumos, kad vispārēja tipa aptiekas darbībā notikušas izmaiņas  (piemēram, ja mainījies personāls ar farmaceitisko izglītību, mainījušās atbildīgās personas par speciālās darbības nosacījumu nodrošināšanu, mainījies telpu izvietojums, platības, konfigurācija, notikusi telpu pārkārtošana, kā rezultātā ir mainīts telpas lietošanas mērķis, piem., iepriekš bija zāļu uzglabāšanas telpa, tagad izveidota administratīvā telpa, mainīts telpu lietošanas veids Valsts zemes dienestā, darba laiks, aptieka veic/neveic zāļu piegādi iedzīvotājiem uz mājām, notikušas aptiekas/filiāles tālruņa, elektroniskā pasta adreses u.c. izmaiņas).

Veselības inspekcija, veicot pārbaudes vispārēja tipa aptiekās, konstatēja, ka 37% gadījumu vispārēja tipa aptiekās nav atbilstoši noformēti/iztrūkst dokumenti un nav iekārtotas un aprīkotas aptieku/filiāļu telpas atbilstoši tajās veicamajām darbībām, sanitārajām prasībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām aptieku/filiāļu farmaceitiskas darbības vietas maiņas (pārvietošanas) gadījumos (vienas ēkas ietvaros, pārvietošanā uz citām telpām):

  • uzrādītais telpu plāns neatbilst reālai situācijai, vai tas netika uzrādīts vispār, tādējādi nav ievērots Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumu Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi“ (turpmāk – Noteikumi Nr. 288) 22. punktā noteiktais.
  • “karantīnas zona” atrodas telpā, kas neatbilst telpu aprakstā norādītajai informācijai, vai atrodas telpā, kas neatbilst Noteikumu Nr.288 8.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām.
  • ieeja aptiekas tualetē notiek caur zāļu izgatavošanas telpu, kas neatbilst Noteikumu Nr. 288 8.8. apakšpunktā noteiktajam;
  • aptiekas, kas atrodas ārstniecības iestādē, darbiniekiem nav pieejama attiecīgās ārstniecības iestādes darbinieku tualete, kas neatbilst Noteikumu Nr. 288 8.8. apakšpunktā noteiktajam;
  • zāļu izgatavošanas telpa nav iekārtota atbilstoši veicamajām darbībām, proti – ir iekārtota tikai viena darba vieta, vai telpa nav iekārtota vispār, kas neatbilst Noteikumu Nr. 288. 15. punktā noteiktajam;
  • aptiekas apmeklētāju apkalpošanas zāles platība, kurā brīvi uzturas apmeklētāji ir mazāka par 10m2, kas neatbilst Noteikumu Nr. 288 12. punktā noteiktajam.

Atgādinām, ka neatbilstības zāļu uzglabāšanas laikā var ietekmēt aptiekās izgatavojamo un izplatāmo zāļu kvalitāti un zāļu aprites kārtību kopumā, var ietekmēt iedzīvotāju veselību un dzīvību. Aicinām izvērtēt savu aptieku atbilstību un novērst iespējamus trūkumus.

Gadījumā, ja trūkumu novēršanas rezultātā vai neatkarīgi no tā notiek izmaiņas aptiekas darbībā, aicinām iesniegt šo informāciju Aģentūrā. Dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtāmi Zāļu valsts aģentūrai uz oficiālo elektronisko adresi.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Farmaceitiskās darbības licencēšanas nodaļas speciālistiem (skat. Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietns sadaļā ''Kontakti'' vai rakstīt uz e-pasta adresi info@zva.gov.lv).

 

Pateicamies par sadarbību 2023. gadā!