Pārlekt uz galveno saturu

Iesniedz e-dokumentus un sazinies ar Aģentūru elektroniski

26.04.2019.

Atgādinām klientiem par priekšrocībām, iesniedzot Zāļu valsts aģentūrā (turpmāk - Aģentūra)  dokumentus, kuri parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts) un nosūtīti uz e-adresi vai e-pastu info@zva.gov.lv. Dokumenti Aģentūrā tiek reģistrēti to saņemšanas secībā. E-dokumenta saņemšanas laiks tiek fiksēts automātiski tā saņemšanas brīdī, bet, iesniedzot dokumentus klātienē, ir jārēķinās ar Aģentūras darba laiku.

Aicinām taupīt resursus – ja dokuments parakstīts ar eParakstu, to nav jāiesniedz atkārtoti papīra formātā. Dokumentu parakstīšanai, izmantojot eParakstu, ir tāds pats juridisks spēks kā pašrocīgi parakstītam papīra dokumentam.

eParaksta lietošanas ieguvumi:

  • ērtāk – nav jāiet uz iestādi, lai aiznestu dokumentu, tā vietā tiek izmantots e-pasts;
  • lētāk – papīra dokumenta sagatavošanas, transporta vai pasta pakalpojumu izdevumi, kā arī iestādē pavadītais laiks būs dārgāks nekā e-dokumenta sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas;
  • ātrāk – e-dokumenta nogādāšana adresātam un tā saņemšana notiek tūlītēji;
  • pieejamāk – nav jārēķinās ar iestāžu darba laiku, e-dokumentus iespējams iestādei nosūtīt 24 h diennaktī;
  • mobilitāte – e-parakstu iespējams izmantot no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams dators un internets;
  • netiek piesārņota vide – netiek drukāti papīra dokumenti, tiek veicināta ekonomiska resursu izmantošana.

epastseparaksts