Pārlekt uz galveno saturu

Grozījumi normatīvajā aktā, kas nosaka zāļu ievešanas un izvešanas kārtību un uzraudzību

19.07.2022.

Informējam, ka 2022. gada 19. jūnijā stājas spēkā Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 433 “Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"'' (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 436).

Grozījumu mērķis ir precizēt pētāmo zāļu un zāļu paraugu ievešanas un izvešanas kārtību, muitas noliktavu un pagaidu uzglabāšanas vietu uzraudzību saistībā ar citiem normatīvajiem aktiem, kā arī precizēt Veselības inspekcijas, Pārtikas un veterinārā dienesta pienākumus zāļu ievešanas uzraudzībā, un veikt  citas nepieciešamās izmaiņas un tehniskus grozījumus.

Atgādinām, ka konsolidētās aktuālās tiesību aktu redakcijas ir pieejamas www.likumi.lv un Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā Normatīvie akti.