Pārlekt uz galveno saturu

Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"

03.07.2019.

Informējam, ka šodien, 2019. gada 3. jūlijā, stājas spēkā grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību", ar kuriem noteikts, ka iepriekš minētais likuma nosaukums tiek izteikts sekojošā redakcijā "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums" (turpmāk tekstā – likums).

Prekursoru apriti Eiropas Savienībā jau vairāk nekā desmit gadus reglamentē šādi divi galvenie Eiropas Savienības tiesību akti – Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešajām valstīm. Ņemot vērā, ka iepriekš minētās regulas detalizētāk regulē prekursoru apriti, prekursoru jomas nacionālais regulējums tiek iekļauts likumā, veicot tajā attiecīgus grozījumus. Līdz ar to likums "Par prekursoriem" atzīts par spēku zaudējušu.

Informējam, ka plašāka informācija par veiktajiem grozījumiem ir pieejama ŠEIT