Pārlekt uz galveno saturu

EMA uzsāk vērtēšanu par deksametazona lietošanu pieaugušajiem ar COVID-19 un nepieciešamību pēc elpošanas atbalsta

27.07.2020.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir sākusi vērtēt rezultātus no RECOVERY pētījuma, kurā hospitalizēti pacienti ar COVID-19 infekciju tika ārstēti ar deksametazonu. Šajā pētījuma daļā tika pētīta deksametazona pievienošanas efektivitāte standarta ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuri saņēma invazīvu ventilāciju, skābekļa terapiju (piemēram, caur sejas masku) vai nesaņēma skābekli. Invazīvas ventilācijas gadījumā aparāts virza gaisu caur caurulīti, kas ievietota pacienta elpceļos.

RECOVERY pētījumā tika fiksēti nāves gadījumi 28 dienu laikā pēc ārstēšanas ar deksametazonu uzsākšanas. Pētījuma sākotnējie rezultāti liecina, ka deksametazons salīdzinājumā ar standarta ārstēšanu:

  • par aptuveni 35% samazināja mirstību pacientiem, kuri saņēma invazīvu ventilāciju;
  • par aptuveni 20% samazināja mirstību pacientiem, kuri saņēma skābekļa terapiju bez invazīvas ventilācijas;
  • nesamazināja mirstību pacientiem, kuri nesaņēma skābekļa terapiju.

Šīs vērtēšanas mērķis ir sniegt slēdzienu par RECOVERY pētījuma rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot deksametazona potenciālai izmantošanai COVID-19 infekcijas ārstēšanā pieaugušajiem.

EMA sniegs tālāku informāciju pēc vērtēšanas pabeigšanas.


Vairāk par šīm zālēm
Deksametazons ir kortikosteroīdu preparāts, kuru ES reģistrējušas nacionālās par zālēm atbildīgās iestādes, un tas ir pieejams jau vairākus gadu desmitus. To var lietot iekšķīgi vai injekciju veidā dažādu iekaisīgu stāvokļu ārstēšanai un organisma imūnās atbildreakcijas mazināšanai, ārstējot alerģiju un autoimūnas slimības. Šīs zāles tiek lietotas arī kopā ar pretvēža zālēm noteiktu vēža veidu ārstēšanai un vemšanas mazināšanai.
Vairāk par šo procedūru
Deksametazona vērtēšana uzsākta pēc EMA izpilddirektora lūguma saskaņā ar Regulas 726/2004 5(3). pantu. Tā tiek veikta pēc sākotnējām diskusijām ar EMA COVID-19 pandēmijas darba grupu (COVID-ETF), kurā piedalās eksperti no visa Eiropas zāļu normatīvā regulējuma sadarbības tīkla, lai sniegtu ieteikumus par COVID-19 paredzēto zāļu un vakcīnu izstrādi, reģistrāciju un drošuma uzraudzību.
Šo vērtēšanu veic EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP), kas ir atbildīga par jautājumiem saistībā ar cilvēkiem paredzētām zālēm un pēc iespējas īsākā laika posmā sniegs zinātnisko slēdzienu. Pēc tam zinātniskais slēdziens tiks publicēts, un ES dalībvalstis to ņems vērā zāļu vērtēšanas ietvaros.