Pārlekt uz galveno saturu

Aicinām nevalstiskās organizācijas iesaistīties Zāļu reģistrācijas komisijā

09.04.2019.

Zāļu valsts aģentūra aicina nevalstiskās organizācijas – biedrības, asociācijas, nodibinājumus u.c. – iesaistīties un pārstāvēt pacientu, patērētāju vai veselības aprūpes speciālistu intereses Zāļu valsts aģentūras Zāļu reģistrācijas komisijā (turpmāk – Komisija).

Komisijas darbības mērķi un veids noteikti tās reglamentā.

Organizācijai jāatbilst šādiem kritērijiem:
-    organizācija pārstāv pacientus vai patērētājus, un tai nav peļņas gūšanas raksturs;
-    organizācijas vadību ievēl tās locekļi, kas ir pacienti vai patērētāji, vai viņu ievēlēti pārstāvji;
-    balsstiesīgie vadības vai izpildvaras pārstāvji nav nodarbināti uzņēmumā vai uzņēmumu apvienībā, kas pārstāv zāļu, veselības aprūpes produktu, medicīnas ierīču ražotājus vai izplatītājus, vai vairumtirgotājus, kā arī nesniedz konsultāciju pakalpojumus uzņēmumiem vai nozares asociācijām;
-    organizācijas tīmekļa vietnē ir publicēti un pieejami:

  •  statūti un informācija par organizācijas darbību, mērķiem un uzdevumiem,
  •  finansējuma avoti,
  •  gada pārskati un/vai citi dokumenti, kuros tiek ziņotas/dokumentētas konkrētas intereses saistībā ar zālēm;

-    darbības, kas saistītas ar organizācijas sponsorēšanu, ir skaidri noteiktas un caurskatāmas;
-    organizācija var uzrādīt tās rīcības kodeksu / politiku, kas regulē attiecības ar sponsoriem un neatkarību no tiem;
-    organizācija ir publiski aktīva attiecībā uz Zāļu valsts aģentūras darbības jomām;
-    organizācija nodrošina informācijas apmaiņu un uztur dialogu savā darbības jomā (piemēram, paziņojumi tīmekļa vietnē, e-pasts, sanāksmes utt.).

Lai pieteiktu pārstāvi dalībai Komisijā, aicinām līdz 9. maijam iesniegt Zāļu valsts aģentūrā šādus dokumentus:
-    pieteikums un apliecinājums (tai skaitā dokumenti) par organizācijas atbilstību iepriekš minētajiem kritērijiem;
-    informācija par 2017.un 2018.gada kopējo budžetu un finanšu līdzekļu apjomu, kas saņemts no farmācijas nozares uzņēmumiem;
-    informācija par Komisijai izvirzīto pretendentu – pretendenta CV, aizpildīta Interešu konflikta deklarācija.

Pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski, sūtot informāciju uz e-pastu: info@zva.gov.lv.