Pārlekt uz galveno saturu

Farmācijas termini

LV EN
401. fertirelīna acetāts fertirelin acetate
402. fetāla daivošanās foetal lobulation
403. fetotoksicitāte foetal toxicity
404. fibrinogēns fibrinogen
405. fitofarmaceitisks preparāts;
fitofarmaceitiskas zāles;
fitofarmaceitisks līdzeklis
phyto-pharmaceutical product;
phytopharmaceutical
406. fitoķīmiskais sastāvs phyto-chemical composition
407. fizikālā terapija;
fizioterapija
physiotherapy
408. fizioloģiskās funkcijas atjaunošana, korekcija vai pārveidošana restoration, correction or modification of physiological function
409. fizioloģiskās funkcijas pārmaiņas;
fizioloģiskās funkcijas modificēšana;
Piezīme: atkarībā no konteksta
modification of physiological function
410. fizioterapeita asistents assistant to a physiotherapist;
physiotherapists assistant
411. fiziskā labsajūta physical well-being
412. fiziskās labsajūtas uzlabošana physical well-being activities
413. fiziskās spējas physical capacity
414. flakons vial
415. flavivīruss flavivirus
416. flegmona;
Piezīme: strutains, difūzs iekaisums;
celulīts;
Piezīme: skaistumkopšanas kontekstā
cellulitis
417. fluorescentais treponēmu antivielu absorbcijas tests;
FTA-ABS
fluorescent treponemal antibody absorbed test;
FTA-ABS
418. fluoroskopiska izmeklēšana fluoroscopic examination
419. formula magistralis;
maģistrālais priekšraksts
magistral formula
420. fotostabilitātes pārbaude photo-stability testing
421. frakcionēšana fractionation
422. ftirioze phthiriasis
423. ftiziatrs phthisiatrist
424. funkcionālā pārtika;
funkcionālais uzturs
functional foods
425. funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe level of severity of functional disorders
426. funkcionāls traucējums functional disorder
427. G hepatīta vīruss HGV;
hepatitis G virus
428. gala ziņojums final report
429. galarezultāts outcome
430. galauzstādījums;
Piezīme: Konkrēts rādītājs, ko gribam sasniegt, piem., asinsspiediena pazemināšanās par 10%
endpoint
431. galīgā diagnoze final diagnosis;
definitive diagnosis
432. galvas matainā daļa scalp
433. galvas smadzenes brain
434. galvas un drēbju utu apsēstība;
galvas un drēbju utu infestācija
head and clothes lice infestation
435. galvenais pētnieks principal investigator
436. garais klepus whooping cough;
pertussis
437. garīga slimība;
psihiska slimība
mental illness
438. gastroenteroloģija gastro-enterology
439. gatavās veterinārās zāles ready-made veterinary medicinal product
440. gatavās zāles;
medikamenti
finished medicinal product
441. gelveida preparāts;
gels;
Piezīme: kā zāļu forma
gel preparation
442. ģenēriskās zāles generic medicinal product
443. ģenēriskās zāles;
Piezīme: oficiālos dokumentos;
patentbrīvās zāles;
Piezīme: plašsaziņas auditorijai paredzētā informācijā
generic medicinal product;
generic medicine
444. genotips genetic type;
genotype
445. gēnu insercija gene insertion
446. gēnu pārneses ceļā radītas biomolekulas;
gēnu transmisijas ceļā radītas biomolekulas
gene-transfer-produced bio-molecules
447. gēnu terapijas zāles;
Piezīme: cilvēka un ksenogēno
gene therapy medicinal product (human and xenogeneic)
448. geriatrija geriatrics
449. ginekoloģija un dzemdniecība gynaecology-obstetrics
450. ģints genus