Pārlekt uz galveno saturu

Farmācijas termini

LV EN
301. drošības apdraudējums;
Piezīme: attiecībā uz drošību cilvēkam
safety hazard
302. drošības farmakoloģija;
drošuma farmakoloģija
safety pharmacology
303. drošības robežas safety margins
304. dubultmaskēts pētījums double-dumming trial
305. dubultmaskēts pētījums;
dubultakls pētījums;
dubultaklināts pētījums
double-blinding trial
306. dzelte jaundice
307. dzeltenā drudža vīruss yellow fever virus;
YFV
308. dzelzs deficīta anēmija iron-deficiency anaemia
309. dziļāko elpceļu slimība lower respiratory illness
310. dzīvā vakcīna live vaccine
311. dzīvnieku atlieku iznīcināšana disposal of animal refuse
312. dzīvnieku infekcijas slimība infectious animal disease
313. dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programma monitoring programme for the infectious animal diseases
314. dzīvnieku sekrēti animal secretions
315. dzīvs donors living donor
316. dzīvsudraba staba mm mm of mercury
317. E hepatīts hepatitis E
318. E. coli infekcija E. coli infection
319. EEG;
elektroencefalogramma
EEG;
electroencephalogram
320. efektivitāte effectiveness
321. ehinokoks echinococcus
322. Eiropas Farmakopeja European Pharmacopoeia
323. Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts certificate of suitability from the European Pharmacopeia
324. Eiropas Farmakopejas monogrāfija European Pharmacopoeia monograph
325. Eiropas Kopienas Zāļu tiesiskais regulējums Rules governing medicinal products in the European Community
326. Eiropas publiskojamais novērtējuma ziņojums European Public Assesment Report;
EPAR
327. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs European Center for disease prevention and control
328. Eiropas Zāļu aģentūra EMEA
329. Eiropas Zāļu kvalitātes direktorāts;
EDQM
European Directorate for the quality of medicines;
EDQM
330. eksperimentālā partija pilot scale batch
331. ekspresijas sistēma expression system
332. ekstrahēšana extraction
333. ekstrakorporāla izmantošana extracorporal application
334. ekstrakts extract
335. ektoparazīts ecto-parasite
336. eliminācijas pusperiods half life
337. eļļas emulsija oil emulsion
338. eļļas emulsijas vakcīna oil emulsion vaccine
339. elpceļu ieelpas spiediena mērītājs inspiratory airway pressure meter
340. elpojamo gāzu mitrinātājs respiratory gas humidifier
341. eluācijas metode;
eluēšana;
Piezīme: atkarībā no konteksta
elution
342. embrija/augļa attīstība embryo-fetal development
343. embrijs, kuram veiktas mikromanipulācijas micro-manipulated embryo
344. embriju transplantācija embryo transplantation undertaking
345. embrionālā attīstība embryonic development
346. embrionālās cilmes šūna embryonic stem cell
347. enantiomērs enantiomer
348. endogēnie retrovīrusi endogenous retro viruses
349. endoparazīts endoparasite
350. enflurāna gāzes analizators enflurane gas analyser