Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu lieltirgotavām plānots ieviest vienotu pārskata formu zāļu realizācijas datu iesniegšanai

29.08.2019.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr.416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 18. punktu zāļu lieltirgotavām jāpaziņo Zāļu valsts aģentūrai zāļu realizācijas dati par visām realizētām zālēm (gan par zālēm, kuras ir iekļautas Latvijas vai centralizētajā zāļu reģistrā (tai skaitā par paralēli importētām un paralēli izplatītām), gan arī par zālēm, kuras tiek iepirktas un izvestas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai eksportētas uz trešajām valstīm par katru mēnesi līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Lai uzlabotu datu kvalitāti  un veicinātu skaidrāku pārskatu iesniegšanas procesu, kā arī uzlabotu datu analīzes iespējas, plānojam lieltirgotavām ieviest vienotu zāļu realizācijas datu pārskata formu, kurā tiks definētas šādas pazīmes:

1) kolonnas būs izkārtotas norādītajā secībā;

Produkta nosaukumsProdukta kodsVienību skaits iepakojumāCitas zālesProdukta sērijas numursPārdots patērētāju grupaiPārdots publiskai personaiProdukta cena EUR (bez PVN)Pārdotā produkta daudzums (iepakojumu skaits)
 Zāļu reģistrā norādītais produkta numurs (t. sk. centralizēti reģistrētām, paralēli importētām un paralēli izplatītām zālēm), nereģistrētām zālēm - izplatīšanas atļaujā norādītais identifikācijas numursAtbilstoši Zāļu reģistrā vai nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujā norādītajamZāles nav paredzētas izplatīšanai Latvijā. Ja zāles ir izplatītas, tad jānorāda burts “U” (vai “u”), ja dotajā periodā nav izplatītas, tad jānorāda burts “N” (vai “n”).Norādīts uz primārā iepakojumaPatērētāju grupas kods
CG000022 Aptieka
CG000121 Ārstniecības iestāde
CG000124 Prakses ārsts
CG000061 Veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde
CG000081 Praktizējošs veterinārārsts
CG000024 Cits saņēmējs
CG000023 Zāļu lieltirgotava
CG000122 Eksportēts
CG000123 Piegādāts uz Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valsti
Ja zāles tiek pārdotas patērētāju grupai “Cits saņēmējs” (kods CG000024), tad jānorāda juridiskās personas reģistrācijas numurs (uzņēmuma reģistrācijas numurs vai, piemēram, izglītības iestādēm reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā  

 

2) kolonnas - Produkta nosaukums, Produkta kods, Vienību skaits iepakojumā, Citas zāles, Pārdots patērētāju grupai, Produkta cena EUR (bez PVN) un Pārdotā produkta daudzums (iepakojumu skaits) tiks definētas kā obligāti aizpildāmie lauki.

Līdz šim pārskatos esošā kolonna – "Ir paralēli izplatīts" tiks dzēsta, jo Zāļu reģistrā paralēli izplatītajām zālēm ir norādīts produkta kods, piem., zālēm Levitra produkta kods ir EU/1/03/248/010-P01, EU/1/03/248/010-P02;

3) zāļu cenas būs jānorāda eiro bez PVN, šobrīd atskaitēs tiek norādītas zāļu cenas eiro ar PVN.

4) Produkta sērijas numurs obligāti jānorāda nereģistrētām zālēm, bet vēlams to norādīt visām zālēm. Ja nereģistrēto zāļu sērijas numuri tiks norādīti ikmēneša pārskatā, tos nebūs nepieciešams iesūtīt atsevišķā dokumentā atkārtoti.

Lai nepieciešamības gadījumā lieltirgotavas varētu precizēt savas esošās formas, plānojam vienoto pārskata formu ieviest kā obligātu 2020.gadā.  

Pirms ieviest vienoto pārskata formu, lūdzam sniegt savus priekšlikumus un citus apsvērumus uz e-pastu info@zva.gov.lv līdz 2019. gada 20. septembrim.