Pārlekt uz galveno saturu

Stājas spēkā normatīvie akti par kārtību, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā

07.02.2020.

Informējam, ka 2020.gada 7.februārī stājas spēkā Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksts narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā", kuri nosaka  kārtību, kādā Latvijas komersanti savā komercdarbībā rūpnieciskiem mērķiem (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem) var izmantot šobrīd Latvijā kontrolējamo narkotisko un psihotropo vielu II un III sarakstā iekļautās vielas vai  šo vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus, esterus, ēterus un sāļus (ieskaitot izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus).

Noteikumi apstiprina arī II un III sarakstā iekļautās vielas vai vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus, esterus, ēterus un sāļus (ieskaitot izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus), kurus atļauts izmantot rūpniecībā (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem). Sākotnēji šajā sarakstā iekļauta tikai viena viela - gamma-butirolaktons.

Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.74 "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās II un III saraksts narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā"