Pārlekt uz galveno saturu

Par Eiropas Komisijas regulu attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā

06.08.2018.

Informējam, ka 2018. gada 7. jūlijā stājās spēkā Komisijas deleģētā regula (ES) 2018/729 (2018. gada 26. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (turpmāk tekstā - Regula Nr. 2018/729).

Saskaņā ar Regulu Nr. 2018/729 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešajām valstīm, 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotisko vielu prekursoriem:

  • 4-anilīn-N-fenetilpiperidīns (ANPP) (KN kods 2933 39 99, CAS Nr. 21409-26-7);
  • N-fenetil-4-piperidons (NPP) (KN kods 2933 39 99, CAS Nr. 39742-60-4).

Komersantiem, kas ir iesaistīti šo divu vielu apritē, nepieciešams saņemt Zāļu valsts aģentūrā speciālu atļauju (licenci) darbībai ar 1. kategorijas prekursoriem.

Regulas (EK) Nr. 273/2004 (2004. gada 11. februāris) par narkotisko vielu prekursoriem konsolidētā versija

Regulas (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembris), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narko