Pārlekt uz galveno saturu

Infografika “Zāļu verifikācija ārstniecības iestādēm”

12.02.2019.

No 2019. gada 9. februāra visā Eiropas Savienībā, arī Latvijā, piemērojama prasība par divu drošuma elementu – unikāla identifikatora (divdimensionāla svītrkoda) un iepakojuma neskartības pazīmes – izvietošanu uz vairuma recepšu un dažu bezrecepšu zāļu ārējā iepakojuma, nodrošinot, ka ražotāja iepakotās zāles ir autentiskas un nav tikušas atvērtas nevienā no izplatīšanas posmiem, proti, līdz pat aptiekai, ārstniecības iestādei vai sociālās aprūpes centram, kur pacients saņem zāles.

Šīs obligātās drošuma pazīmes ir noteiktas Viltoto zāļu direktīvā (Direktīva 2011/62/ES), kas ir daļa no Eiropas Savienības visaptverošas stratēģijas zāļu piegādes ķēdes drošuma stiprināšanai, un regulā par drošuma pazīmju ieviešanu, ko piemēro no 2019. gada 9. februāra – Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/161. Regulas prasības piemēro visas ES/EEZ valstis, izņemot Grieķiju un Itāliju, kas tās piemēros no 2025. gada.

Skaidrojot zāļu verifikācijas (autentiskuma pārbaudes) kārtību un pienākumus, Zāļu valsts aģentūra ir sagatavojusi infografiku Latvijas ārstniecības un citu iestāžu speciālistiem, kuri saņem zāles no aptiekām vai lieltirgotavām. Vēršam uzmanību, ka infografikai ir informatīva nozīme un verifikācijas veikšanas kārtību nosaka Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/161 un Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” prasības.

 

 

Verifikācija

 

Lai Latvijā nodrošinātu drošuma elementu uz zāļu ārējā iepakojuma ieviešanas īstenošanu, nodibināta Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO). Sīkāku informāciju iespējams saņemt LZVO tīmekļa vietnē.

Vairāk par jaunajām drošuma pazīmēm uz zāļu iepakojuma lasiet Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē (angļu valodā).