Pārlekt uz galveno saturu

Direktors

  • Plāno, vada, organizē Aģentūras darbu un nodrošina tā tiesiskumu;
  • Nodrošina Aģentūras vidējā termiņa stratēģijas un gadskārtējā darbības plāna un budžeta projekta izstrādi;
  • Rīkojas ar Aģentūras finanšu līdzekļiem un atbild par to izlietojumu.