Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā valsts statistikas pārskati

03.01.2020.

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) atgādina, ka zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāsagatavo un jāiesniedz Aģentūrā valsts statistikas pārskati par 2019. gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 9. punktu.

Lūdzam aizpildīt veidlapas, kas pieejamas elektroniski Aģentūras tīmekļa vietnē:

Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam līdz š.g. 1. februārim sūtīt uz e-pastu info@zva.gov.lv. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt Aģentūrai pa pastu vai personīgi iesniegt parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).