Pārlekt uz galveno saturu

Papildināts: Aicinām uzņēmējus pieteikties iniciatīvai "Ierēdnis ēno uzņēmēju"

11.08.2020.

Ziņa papildināta 11.08.2020. 

Uzmanību! Pagarināta uzņēmēju pieteikšanās dalībai iniciatīvā "Ierēdnis ēno uzņēmēju"!

Uzņēmēji ir aicināti iesaistīties iniciatīvā līdz 14. augustam, piesakoties mājaslapā ierednieno.org un izvēloties konkrētas vakances pēc to darbības jomām.

 

Ziņa publicēta 05.08.2020. 

Zāļu valsts aģentūra jau otro gadu piedalās iniciatīvā “Ierēdnis ēno uzņēmēju”, kura šogad notiks 16.septembrī. Līdz 7.augustam norit uzņēmēju pieteikšanās, kuras laikā uzņēmējs izvēlas konkrētas ierēdņu vakances pēc to darbības jomām.

Iniciatīvu jau otro gadu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Junior Achievement Latvia. Iniciatīvas prototips izstrādāts Valsts kancelejas valsts pārvaldes administratīvā sloga mazināšanas inovācijas laboratorijā, līdzdarbojoties visu iesaistīto pušu ekspertiem.

 

Zāļu valsts aģentūru iniciatīvā šogad pārstāv trīs speciālistes:

 

Vecākā eksperte

Specialitāte: Izvērtēt zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtos materiālus zāļu riska mazināšanai un sadarboties ar reģistrācijas apliecības īpašniekiem to skaņošanā un veikt pārbaudes par zāļu reģistrācijas īpašnieka farmakovigilances sistēmas atbilstību labai farmakovigilances praksei.

 

Auditore

Specialitāte: Nodrošināt Aģentūras iekšējā audita sistēmas un Aģentūras risku pārvaldības sistēmas darbību, organizēt un veikt Aģentūras Farmakovigilances sistēmas auditu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 15.decembra Direktīvas 2010/84/ES, ar kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, prasībām, reizi divos gados sagatavot Ziņojumu par farmakovigilances sistēmas auditu iesniegšanai Eiropas komisijai un veikt iekšējos auditos konstatēto trūkumu novēršanas un ieteikumu izpildes uzraudzību.

Kvalitātes vadītāja

Specialitāte: Ieviest un uzturēt kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001, ISO 27001 standartu prasībām, uzraudzīt un piedalīties Laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un uzturēšanā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām un līdzdarboties Aģentūras procesu pilnveidošanas un attīstības pasākumos.

Vairāk informācijas par iniciatīvu un pieteikšanos, skatīt ŠEIT.

aa