Skip to main content

List of pharmaceutical terms

LV EN
1. [Kopienas] vērtējumprocedūra [Community] referral;
[Community] referral procedure
2. [aktīva] izvadīšana;
ekskrēcija;
Piezīme: atkarībā no konteksta
excretion
3. [audu] uzglabāšanas process;
[audu] bankas veidošanas process
banking process
4. [auga izdalījumu] apstrāde treatments [of exudates]
5. [brāķa] pārstrāde;
pārstrādāšana
reworking
6. [cilvēka] albumīns albumin [of human origin]
7. [cūku] sarkanguļas ierosinātājs;
Piezīme: attiecībā uz cūkām;
erisipeloīds;
cūku roze;
Piezīme: attiecībā uz cilvēku
erysipeloid
8. [farmakoloģiskās] grupas iedarbība class effect
9. [fiksēts] primārais (mātes) radioaktīvais izotops [fixed] parent radionuclide
10. [imūnā] atgrūšana;
treme
immune rejection
11. [līnijas] paplašināšana [line] extension
12. [pasīva] izvadīšana;
eliminācija
elimination
13. [preparāta] mūžs [product] life
14. [receptes] izrakstīšana prescription
15. [reģistrācijas] anulēšana withdrawal
16. [reģistrācijas] paplašināšana extension
17. [smadzeņu] ieķīlēšanās herniation
18. [zāles] bez aktīvās vielas;
Piezīme: Likumprojekta - “Likums par rīcību ar zālēm” kontekstā;
placebo;
simulatorzāles;
Piezīme: terminu var lietot dubultmaskētos pētījumos
placebo
19. [zāļu/preparāta] iepakojums;
[zāļu/preparāta] noformējums;
Piezīme: atkarībā no konteksta
presentation [of a medicinal product]
20. [zāļu] blakusefekts;
Piezīme: var būt arī vēlams
side effect
21. [zāļu] drošums;
[zāļu] lietošanas drošība
[drug] safety
22. [zāļu] ievešana;
Piezīme: ES/EEZ valstu robežās;
[zāļu] imports;
Piezīme: no trešajām valstīm
[drug] import;
[drug] importation
23. [zāļu] iznīcināšana [drug] disposal
24. [zāļu] izplatīšana distribution [of medicinal products]
25. [zāļu] izplatīšana mazumtirdzniecībā;
Piezīme: Direktīvas 2001/83/EK kontekstā – aptiekās, slimnīcās, sadale sociālās aprūpes iestādēs
supplying medicinal products to the public
26. [zāļu] izplatīšana vairumtirdzniecībā wholesale distribution [of medicinal products]
27. [zāļu] izvešana export [of medicinal products];
exportation [of medicinal products]
28. [zāļu] klīniskais pētījums;
[zāļu] klīniskā izpēte;
Piezīme: atkarībā no konteksta
clinical trial
29. [zāļu] parakstīšana;
[zāļu] ordinēšana;
Piezīme: šajā kontekstā MK not. “Zāļu klasifikācijas kārtība” lietots apzīmējums “Pr.”
medical prescription [of medicinal product]
30. [zāļu] piegāde;
[zāļu] piegādāšana;
Piezīme: atkarībā no konteksta – arī cita atbilsme
supplying [of medicinal products]
31. [zāļu] reģistrēšanas kārtība;
Piezīme: plašākā nozīmē – ietvars, kurā procedūras tiek „darbinātas”;
[zāļu] reģistrēšanas procedūras;
Piezīme: sīkāks iedalījums, piem., centralizētā, decentralizētā utt.
procedures for marketing authorisation
32. [zāļu] uzglabāšana;
[zāļu] glabāšana
storing [of medicinal products]
33. abstinence;
Piezīme: attiecībā uz atkarību izraisošām zālēm;
atcelšanas izpausmes
withdrawal effects
34. acu baltumi eyeball white
35. acu skalojamais šķidrums eye lotion
36. aditīvais šķīdums;
pievienojamais šķīdums
additive solution
37. aitu katarālais drudzis;
infekciozais katarālais drudzis
bluetongue
38. aizkavēta iedarbība delayed effects
39. aizsargātais nosaukums brand name
40. aizstājterapija replacement therapy
41. akls pētījums;
maskēts pētījums
blinding trial
42. aknu vielmaiņa hepatic metabolism
43. aktīvā farmaceitiskā viela active pharmaceutical ingredient
44. aktīvā imunitāte active immunity
45. aktīvā kontrole active control
46. aktīvā viela;
aktīvā sastāvdaļa
active ingredient
47. aktīvā vienība active entity
48. aktīvās vielas atbrīvošanās veicinātājs drug entraining agent
49. aktīvās vielas pamatlieta drug master file
50. akūta pārdozēšana acute overdosage