Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra
Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2015. gada 27. janvāris  


 

Noslēdzies ISO 9001 un ISO 27001 sertifikācijas uzraudzības audits Zāļu valsts aģentūrā

Šajā gadu mijā sertifikācijas institūcija Bureau Veritas Latvia Zāļu valsts aģentūrā veica ISO 9001 un ISO 27001 sertifikācijas uzraudzības auditu, izvērtējot arī pāreju uz ISO 27001:2013 versiju. Tas ir veiksmīgi noslēdzies ar jauna kvalitātes dokumenta, atbilstoši standartam LVS ISO/IEC 27001:2013, izsniegšanu 2015. gada 8. janvārī.

Lasīt vairāk

 

2015. gada 26. janvāris  


 

Aicinām audu centrus iesniegt gada pārskatus līdz 15. februārim

ZVA informē, ka audu centriem līdz š.g. 15. februārim jāsagatavo un jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) gada pārskats par 2014. gada darbību saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 1176 ”Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība” 142. punktu. Lasīt vairāk

 

2015. gada 23. janvāris  


 

Godātie sadarbības partneri!

Informējam, ka šodien, 23. janvārī, no plkst. 17.00 līdz 20.00 nebūs pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapa, jo tajā tiks veikti uzlabojumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

2015. gada 23. janvāris  


 

Jaunās regulas klīnisko pētījumu jomā caurskatāmības noteikumu piemērošanas publiskā apspriešana

Eiropas Zāļu aģentūra tīmekļa vietnē publicējusi aicinājumu sniegt komentārus par priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm caurskatāmības noteikumu piemērošanai jaunajā klīnisko pētījumu datubāzē (portālā) līdz š.g. 18. februāra darba laika beigām. Lasīt vairāk

 

2015. gada 12. janvāris  


 

Pērn reģistrācijai ieteikts lielākais skaits zāļu reto slimību ārstēšanai

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) informē, ka 2014. gadā zāļu reģistrācijas apliecības piešķiršanai ieteikts lielākais zāļu reto slimību ārstēšanai skaits gadā. No 82 pērn reģistrācijai ieteiktām cilvēkiem paredzētām zālēm 17 zāles ir retu slimību ārstēšanai, sniedzot terapijas iespējas pacientiem, kam bieži ārstēšanas iespēju ir maz vai to nav vispār. Lasīt vairāk

 

2015. gada 10. janvāris  


 

ES Padomes Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksmes vadītāju vidū arī Zāļu valsts aģentūras pārstāve

Vakar, 9. janvārī, Briselē notika Eiropas Savienības (ES) Padomes Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupas sanāksme. Sanāksmes vadītāju vidū bija arī Zāļu valsts aģentūras (ZVA) Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vadītāja Daiga Lagzdiņa. Tā kā Latvija no 2015. gada 1. janvāra ir prezidējošā valsts ES Padomē, Latvijas eksperti pirmo reizi vadīja sanāksmi.

Sanāksmes darba kārtībā bija Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba programmas sabiedrības veselības, farmācijas un medicīnisko ierīču jomā prezentācija un ES normatīvo aktu projektu izvērtēšana.

 

2015. gada 10. janvāris  


 

Zāļu patēriņš novembrī

2014. gada novembrī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 26,06 milj. eiro, kas ir par 9% mazāk nekā oktobrī, bet par 0,3% vairāk nekā 2013. gada novembrī. Vispārēja tipa aptiekām novembrī realizēti medikamenti 22,40 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas izvestas 474 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 220 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 5,62 milj. eiro, kas ir par 10% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu novembrī bija 7,34 eiro ar PVN. Lasīt vairāk

 

2015. gada 9. janvāris  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures. Lasīt vairāk

 

2015. gada 9. janvāris  


 

Eiropas Komisija ar jaunu tiesību aktu nosaka Labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes attiecībā uz cilvēkiem paredzētu zāļu aktīvajām vielām

2014. gada 25. novembrī Eiropas Komisijas Oficiālajā vēstnesī ir publicēta jauna Komisijas deleģētā regula (ES) Nr. 1252/2014 (2014. gada 28. maijs), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, iekļaujot tajā labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes attiecībā uz cilvēkiem paredzētu zāļu aktīvajām vielām.

Regula nosaka Labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes, kas jāievēro aktīvo vielu ražotājiem, tā attiecināma gan uz pilnīgu, gan daļēju aktīvās vielas ražošanas procesu, kā arī tikai uz eksportam paredzētu aktīvo vielu ražošanu. Regulas prasības neattiecas uz aktīvajām vielām, kuras izmanto pētniecībai vai pētāmo zāļu ražošanai. Regula ir pieejama normatīvo aktu sadaļā ZVA mājaslapā. Regulas prasības tiks piemērotas no 2015. gada 25. maija. Lasīt vairāk

 

2015. gada 8. janvāris  


 

Aicinām aptiekas, zāļu ražotājus un lieltirgotavas iesniegt valsts statistikas pārskatus līdz 2015. gada 31. janvārim

Lūdzam pievērst uzmanību, ka saskaņā ar 2014. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 65 ”Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 10 ”Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā”” zāļu ražotājs, zāļu lieltirgotava un aptieka katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) aizpildītus valsts statistikas pārskatus atbilstoši minēto noteikumu 18., 19. un 20. pielikumam.

Statistikas pārskatu veidlapas pieejamas elektroniski ZVA tīmekļa vietnes sadaļā ”Pakalpojumi” >” Zāļu ievešana un izplatīšana” > ”Iesniedzamās veidlapu formas”.

Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam līdz š.g. 31. janvārim sūtīt ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam pa pastu sūtīt parakstītu veidlapas oriģinālu. Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003.

 

2015. gada 6. janvāris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “INOmax (slāpekļa (I) oksīda) baloni: vārsta bojājuma dēļ no dažiem baloniem var tikt priekšlaicīgi pārtraukta gāzes piegāde”

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Linde Healthcare AB vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija
  3. INOmax zāļu apraksts

 

2015. gada 5. janvāris  


 

Zāļu valsts aģentūra 2015. gadu uzsāk jaunā veidolā

Arī Zāļu valsts aģentūra (ZVA), īstenojot vienotās identitātes ieviešanu valsts pārvaldē, no 2015. gada 1. janvāra sāk lietot jaunu grafisko standartu – mazo paplašināto Latvijas Republikas valsts ģerboni un veselības nozarei piešķirto krāsu – Latvijas kliņģerītes oranžo, kas simbolizē veselību, vitalitāti, jaunību un sauli.

Līdz ar to ir veiktas izmaiņas visās Zāļu valsts aģentūras dokumentu formās un tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv vizuālajā izskatā. Aģentūras jaunais grafiskais standarts ir redzams arī sociālo tīklu profilos, darbinieku vizītkartēs, darbinieku apliecībās un citur.

Lasīt vairāk

 

2014. gada 30. decembris  


 

Stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2015. gada 1. janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumi Nr.715 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus””.

Saskaņā ar grozījumiem mainīts 28.punkts, kas nosaka, ka turpmāk zāļu bezmaksas paraugu izplatītājs katru gadu (līdz 31. janvārim) paziņo Zāļu valsts aģentūrai datus par iepriekšējā kalendāra gadā nodotajiem zāļu bezmaksas paraugiem.

 

2014. gada 23. decembris  


 Cito!

Iznācis Zāļu valsts aģentūras informatīvā izdevuma ”Cito!” jaunākais 2014/4 (59) numurs

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka ir iznācis jaunākais ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem paredzētā informatīva izdevuma ”Cito!” numurs.

Šajā ”Cito!” numurā Dr. Evija Palčeja, Mg. sc. TQM, veselības zinātņu maģistre veselības aprūpē, VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Pacientu drošības sistēmas vadītāja, vērš uzmanību uz pacienta korektu identifikāciju, lai novērstu nepareizas ārstēšanas risku. Viņa izklāsta VSIA ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pieredzi par pacienta nepareizas identifikācijas gadījumiem un iesaka izstrādāt un pielietot korektas identifikācijas principus ikviena ārsta praksē.

Lasīt vairāk

 

2014. gada 17. decembris  


 

Pirmssvētku laikā Zāļu valsts aģentūras darbinieki ziedo asinis

2014. gada 16. decembrī Valsts asinsdonoru centra specializētā autobusa ceļš veda uz Zāļu valsts aģentūru Rīgā, Jersikas ielā 15. Aģentūras darbinieku vidū ir daudz pieredzējušu asins donoru, kuri pirms svētkiem vēlējās ziedot asinis. Darbinieki atzīst, ka jūtas priecīgi par iespēju palīdzēt, jo īpaši situācijā, kad Valsts asinsdonoru centrs teju katru dienu aicina donorus ziedot asinis, lai pirms gadumijas svētkiem nodrošinātu nepieciešamos asins krājumus.

Par asins donoru var kļūt ikviens vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma.

Vairāk informācijas par asins ziedošanu mājaslapā www.donors.lv.

 

Arhīvs

2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu
@ZVALatvija
ISO 9001 and ISO 27001 surveillance audit at the State Agency of Medicines has been concluded: http://t.co/OgVnfGbm2G http://t.co/CCAtWLJ7Nu
vakar, 13:59
RT @EMA_News: In our 20 years we've recommended authorising 975 human and 188 veterinary #medicines: http://t.co/ezDRLrf946 #EMA20 http://t…
27.01.2015 19:54
RT @EMA_News: Today marks the 20th anniversary of the establishment of EMA. Check our new web page: http://t.co/nADL5I5UC9 #EMA20
27.01.2015 00:47
Vai ZVA mājaslapā izmantojat sadaļu ”Pārbaudi zāļu cenu šeit!”?
Jā, izmantoju, lai salīdzinātu zāļu cenas personīgām vajadzībām
Jā, izmantoju uzņēmuma vajadzībām
Jā, tas nepieciešams normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībai
Jā, citam mērķim
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 28.01.15