Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra
  
Jaunumi Par mums Normatīvie akti Pakalpojumi Publikācijas Pacientiem Atsauksmes
un jautājumi
Reģistrs
2014. gada 1. novembris
  lv en 

2013. gada ZVA Publiskais pārskats

Lasīt vairāk par ZVA gada pārskatu!

ZVA izdevusi Zāļu reģistru 2014!

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par Zāļu reģistru

Iznācis jaunais 2014. gada bezmaksas izdevums "Cito!"

Lasīt vairāk par Cito!

"Cito!" var saņemt Zāļu valsts aģentūras (Jersikas ielā 15, Rīgā) 11. kabinetā

Baltic Statistics on Medicines 2010-2012

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk

ZVA izdevusi Zāļu patēriņa statistiku 2013

Lasīt vairāk par ZVA zāļu patēriņa statistikas izdevumu!

ZVA izdevums "Laba klīniskā prakse"

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par izdevumu

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2014. gada 31. oktobris  


 

11. novembrī Zāļu valsts aģentūrā informatīvs seminārs sadarbības partneriem par zāļu klīniskajiem pētījumiem

2014. gada 11. novembrī plkst. 10:00 Zāļu valsts aģentūra rīko informatīvu semināru sadarbības partneriem ”Klīniskie pētījumi un to attīstības perspektīvas Latvijā”.

Semināra darba kārtība:
Plkst. 10:00-10:10    Zāļu valsts aģentūras direktores Ingunas Adovičas uzruna
Plkst. 10:10-10:30    Zāļu klīniskie pētījumi Latvijā. Statistika
Plkst. 10:30-10:50    Sadarbības partneru aptaujas rezultāti
Plkst. 10:50-11:30    Galvenās izmaiņas klīnisko pētījumu jomā saistībā ar jauno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm
Plkst. 11:30-12:00    Diskusijas


2014. gada 30. oktobris  


 

Informācija aptiekām, kurās pagatavo zāles

 Lai palīdzētu aptiekām, kurās pagatavo zāles ekstemporāli, iegūt informāciju par aktīvo vielu importētājiem un aktīvo vielu sarakstiem, Zāļu valsts aģentūra informē, ka aktīvo vielu importētāju saraksts ir pieejams ZVA mājaslapas sadaļā Reģistrs > Aktīvo vielu ražošanai, importēšanai un izplatīšanai reģistrētās personas >

Šajā sadaļā ir publicēts Latvijā reģistrēto aktīvo vielu ražotāju, importētāju un izplatītāju saraksts , kā arī saite uz Eiropas Savienības vienoto datu bāzi EudraGMDP , kurā var meklēt gan Latvijas uzņēmumus, gan katra uzņēmuma aktīvo vielu sarakstu.

Datu bāzē ir jāizvēlas sadaļa API/REG, jāizvēlas valsts – Latvija – un tiks atlasīti visi reģistrētie Latvijas uzņēmumi, katrs ar savu reģistrācijas numuru. Klikšķinot uz reģistrācijas numura, tiks atvērts aktīvo vielu saraksts.

2014. gada 29. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Xofigo: zāļu pieejamības īslaicīgs pārtraukums"

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Bayer Pharma AG vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija
  3. Zāļu apraksts

 

2014. gada 24. oktobris  


 

Eiropas zāļu aģentūra apliecina gatavību uzsākt Ebolas vīrusa vakcīnu un zāļu vērtēšanu

Farmācijas jomu regulējošās iestādes visā Eiropā un galvenokārt Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) apliecina gatavību iesaistīties Ebolas vīrusa vakcīnu un zāļu izstrādes novērtēšanā, lai pēc iespējas ātrāk tirgū nonāktu jauni reģistrēti produkti, kas ļautu ierobežot bīstamo slimību. Zāļu valsts aģentūras direktore Inguna Adoviča: „Zāļu reģistrācija ir galvenais priekšnoteikums zāļu legālai, uzticamai un zinātniski pamatotai esamībai tirgū un pieejamībai pacientiem. Zāļu reģistrācija nozīmē arī to, ka valsts vai iestāde, kas izsniegusi reģistrācijas apliecību, uzņemas atbildību par produkta drošumu. Par iespējām piemērot paātrinātas nestandarta procedūras un veicināt zāļu izstrādi cīņai ar Ebolas vīrusu, EMA padomes sēdēs esam jau diskutējuši vairākkārt. Varu apliecināt, ka Eiropas Zāļu aģentūra šim uzdevumam ir mobilizējusi visu dalībvalstu labākos zinātniskos ekspertus.” Lasīt vairāk

 

2014. gada 22. oktobris  


 

Novērtējums par zāļu iespējamu risku videi jāsniedz jau reģistrējot zāles

Autors LETA © Ieva Lūka
Autors LETA © Ieva Lūka

Latvijas Republikas oficiālajā Zāļu reģistrā ir vairāk nekā 6 500 zāļu. Zāļu valsts aģentūra pirms katru jaunu zāļu reģistrācijas veic dažādas pārbaudes un ekspertīzes, tostarp, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Zāļu reģistrēšanas kārtība” pārliecinās, vai ir sniegts novērtējums par zāļu iespējamu risku videi. Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām zāļu aprakstā ir jāiekļauj vides riska novērtējums un attiecīgi šī informācija ir jānorāda arī zāļu marķējumā un zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās norādītā informācija, tās aktualitāte un atbilstība ES un nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku atbildība. Lasīt vairāk

 

2014. gada 16. oktobris  


 

Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumu par drošuma signāliem ieviešana Latvijā reģistrētu zāļu dokumentācijā

PRAC ieteikumi par drošuma signāliem Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapā

Pārskatā ”PRAC ieteikumi par signāliem” (PRAC recommendations on signals) tiek apkopoti Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumi par signāliem, kas pieņemti kārtējā PRAC sanāksmē. Šie ieteikumi tiek publicēti Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) mājaslapā vienu reizi mēnesī pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (CHMP) un Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupas (CMDh) sanāksmēm. Pirmais pārskats publicēts 2013. gada oktobrī un satur 2013. gada septembra PRAC sanāksmes ieteikumus. EMA mājaslapā pieejams arī kumulatīvs PRAC ieteikumu par drošuma signāliem saraksts.

Pārskatā tiek norādīts arī katra konkrētā signāla atsauces numurs Eiropas farmakovigilances tēmu izsekojamības sistēmā (European Pharmacovigilance Issues Tracking Tool – EPITT). Konkrētā signāla identificēšanai vienmēr jālieto atbilstošais EPITT atsauces numurs. Lasīt vairāk

 

2014. gada 16. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Būtiska informācija par zāļu drošumu: tulkošanas kļūda Vectibix (panitumumab) parakstīšanas informācijā par rīcību dermatoloģiskas toksicitātes gadījumā"

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Amgen Switzerland AG vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 16. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Būtiska informācija par zāļu drošumu: tulkošanas kļūda Vectibix (panitumumab) parakstīšanas informācijā par rīcību dermatoloģiskas toksicitātes gadījumā"

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Amgen Switzerland AG vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 14. oktobris  


 

Latvijā reģistrētu zāļu jaunu drošuma aspektu (emerging safety issues – ESI) paziņojuma iesniegšana Zāļu valsts aģentūrā

Lai informētu Zāļu valsts aģentūru (ZVA) par Latvijā reģistrētu zāļu jauniem drošuma aspektiem (emerging safety issues – ESI), Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem jāiesniedz rakstisks paziņojums.

To var iesniegt ZVA divējādi: lietojot drošu elektronisku parakstu – elektroniskā pasta adresē info@zva.gov.lv vai oficiāla papīra formāta dokumenta veidā. Lasīt vairāk

 

2014. gada 14. oktobris  


 

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 47 ”Farmakovigilances kārtība”

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2014. gada 4. oktobrī stājās spēkā 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 ”Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 47 ”Farmakovigilances kārtība””.

Saskaņā ar grozījumiem mainīta ”Farmakovigilances kārtības” 4. punkta redakcija un šis punkts papildināts ar apakšpunktiem. Lasīt vairāk

 

2014. gada 7. oktobris  


 

Informācija par visām iespējamām zāļu blaknēm - vienā tīmekļa vietnē

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir atjaunojusi tīmekļa vietni www.adrreports.eu, kurā tagad ir pieejama informācija par 1 700 aktīvo vielu iespējamām blakusparādībām (sauktām arī par zāļu blaknēm) Eiropas Savienībā reģistrētām zālēm. Tīmekļa vietnes paplašināšana dod iespēju sabiedrībai iegūt informāciju gan par centralizētā procedūrā reģistrētu zāļu, gan arī par nacionālā procedūrā reģistrētu zāļu iespējamām blaknēm. Lasīt vairāk

 

2014. gada 7. oktobris  


 

Augustā vidējā zāļu iepakojuma cena turpināja samazināties

2014. gada augustā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 24,06 milj. eiro, kas ir par 6 % mazāk nekā jūlijā, bet par 1 % vairāk nekā 2013. gada augustā. Vispārēja tipa aptiekām augustā realizēti medikamenti 20,87 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas izvestas 441 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 207 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 6,46 milj. eiro, kas ir par 29 % vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu augustā bija 7,19 eiro ar PVN, kas ir par deviņiem centiem mazāk nekā jūlijā (7,28 eiro ar PVN). Lasīt vairāk

 

2014. gada 6. oktobris  


 Cito!

Iznācis Zāļu valsts aģentūras izdevuma ”Cito!” jubilejas numurs

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka ir iznācis jaunākais ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem paredzētā informatīva izdevuma ”Cito!” numurs. Tas šoreiz zīmīgs, jo 2014. gada septembrī apritēja izdevuma pastāvēšanas 20 gadi.

Jubilejas numura ievadā atmiņās dalās un viedokli par ”Cito!” sniedz izdevuma veidotāji šo gadu laikā – Inguna Adoviča, Inta Saprovska, Ilze Aizsilniece, Ināra Rubene, Zane Neikena un Uģis Desmitnieks, vēlot izdevumam arī turpmāk būt neatkarīgam ziņotājam par zālēm.

Lasīt vairāk

 

2014. gada 3. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Aceklofenaks: jaunas kontrindikācijas un brīdinājumi"

  1. Gedeon Richter Plc., Accord Healthcare Limited vēstule veselības aprūpes speciālistam saskaņota Zāļu valsts aģentūrā
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 30. septembris  


 

10. oktobrī Atvērto durvju diena Zāļu valsts aģentūrā

Valsts pārvaldes iestāžu Atvērto durvju dienu pasākumos 10. oktobrī teju 200 valsts pārvaldes institūciju vērs plaši durvis, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar ikdienas darbu un pienākumiem. Aicinām apmeklēt arī Zāļu valsts aģentūru!

 

Arhīvs

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu
Zāles, kurām ir piemērota papildu uzraudzība
PRAC ieteikumi par drošuma signāliem
Kas ir viltotas zāles?
Zāles, kuru iepakojums, marķējums vai citi dokumenti ir viltoti
Jebkuras zāles ar viltotu nosaukumu, zīmolu
Zāles, kuru sastāvs (deva, palīgvielas u.c.) ir nepareizs
Zāles, kuras iegūtas nelegālā veidā (nelicenzēts piegādātājs, tirdzniecības vieta, zagtas zāles)
Visi iepriekš minētie varianti
Nezinu
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs
@ZVALatvija
Š.g. 11. novembrī Zāļu valsts aģentūrā informatīvs seminārs sadarbības partneriem par zāļu klīniskajiem pētījumiem: http://t.co/M5ruW9dj3q
vakar, 18:18
Aptiekas, kurās izgatavo zāles, reģistrētos aktīvo vielu importētājus un vielu sarakstus var meklēt http://t.co/b4inW2N0xO
vakar, 10:40
@cailloudesbois In Latvia - 823 licensed pharmacies. The list of licensed pharmacies is available in Latvian here: http://t.co/jfAvoYZvYu
30.10.2014 15:07

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 31.10.14