Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra
  
Jaunumi Par mums Normatīvie akti Pakalpojumi Publikācijas Pacientiem Atsauksmes
un jautājumi
Reģistrs
2014. gada 22. oktobris
  lv en 

2013. gada ZVA Publiskais pārskats

Lasīt vairāk par ZVA gada pārskatu!

ZVA izdevusi Zāļu reģistru 2014!

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par Zāļu reģistru

Iznācis jaunais 2014. gada bezmaksas izdevums "Cito!"

Lasīt vairāk par Cito!

"Cito!" var saņemt Zāļu valsts aģentūras (Jersikas ielā 15, Rīgā) 11. kabinetā

Baltic Statistics on Medicines 2010-2012

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk

ZVA izdevusi Zāļu patēriņa statistiku 2013

Lasīt vairāk par ZVA zāļu patēriņa statistikas izdevumu!

ZVA izdevums "Laba klīniskā prakse"

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par izdevumu

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2014. gada 16. oktobris  


 

Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumu par drošuma signāliem ieviešana Latvijā reģistrētu zāļu dokumentācijā

PRAC ieteikumi par drošuma signāliem Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapā

Pārskatā ”PRAC ieteikumi par signāliem” (PRAC recommendations on signals) tiek apkopoti Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) ieteikumi par signāliem, kas pieņemti kārtējā PRAC sanāksmē. Šie ieteikumi tiek publicēti Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) mājaslapā vienu reizi mēnesī pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (CHMP) un Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupas (CMDh) sanāksmēm. Pirmais pārskats publicēts 2013. gada oktobrī un satur 2013. gada septembra PRAC sanāksmes ieteikumus. EMA mājaslapā pieejams arī kumulatīvs PRAC ieteikumu par drošuma signāliem saraksts.

Pārskatā tiek norādīts arī katra konkrētā signāla atsauces numurs Eiropas farmakovigilances tēmu izsekojamības sistēmā (European Pharmacovigilance Issues Tracking Tool – EPITT). Konkrētā signāla identificēšanai vienmēr jālieto atbilstošais EPITT atsauces numurs. Lasīt vairāk

 

2014. gada 16. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Būtiska informācija par zāļu drošumu: tulkošanas kļūda Vectibix (panitumumab) parakstīšanas informācijā par rīcību dermatoloģiskas toksicitātes gadījumā"

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Amgen Switzerland AG vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 14. oktobris  


 

Latvijā reģistrētu zāļu jaunu drošuma aspektu (emerging safety issues – ESI) paziņojuma iesniegšana Zāļu valsts aģentūrā

Lai informētu Zāļu valsts aģentūru (ZVA) par Latvijā reģistrētu zāļu jauniem drošuma aspektiem (emerging safety issues – ESI), Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem jāiesniedz rakstisks paziņojums.

To var iesniegt ZVA divējādi: lietojot drošu elektronisku parakstu – elektroniskā pasta adresē info@zva.gov.lv vai oficiāla papīra formāta dokumenta veidā. Lasīt vairāk

 

2014. gada 14. oktobris  


 

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 47 ”Farmakovigilances kārtība”

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2014. gada 4. oktobrī stājās spēkā 2014. gada 30. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 ”Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 47 ”Farmakovigilances kārtība””.

Saskaņā ar grozījumiem mainīta ”Farmakovigilances kārtības” 4. punkta redakcija un šis punkts papildināts ar apakšpunktiem. Lasīt vairāk

 

2014. gada 7. oktobris  


 

Informācija par visām iespējamām zāļu blaknēm - vienā tīmekļa vietnē

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir atjaunojusi tīmekļa vietni www.adrreports.eu, kurā tagad ir pieejama informācija par 1 700 aktīvo vielu iespējamām blakusparādībām (sauktām arī par zāļu blaknēm) Eiropas Savienībā reģistrētām zālēm. Tīmekļa vietnes paplašināšana dod iespēju sabiedrībai iegūt informāciju gan par centralizētā procedūrā reģistrētu zāļu, gan arī par nacionālā procedūrā reģistrētu zāļu iespējamām blaknēm. Lasīt vairāk

 

2014. gada 7. oktobris  


 

Augustā vidējā zāļu iepakojuma cena turpināja samazināties

2014. gada augustā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 24,06 milj. eiro, kas ir par 6 % mazāk nekā jūlijā, bet par 1 % vairāk nekā 2013. gada augustā. Vispārēja tipa aptiekām augustā realizēti medikamenti 20,87 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas izvestas 441 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 207 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 6,46 milj. eiro, kas ir par 29 % vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu augustā bija 7,19 eiro ar PVN, kas ir par deviņiem centiem mazāk nekā jūlijā (7,28 eiro ar PVN). Lasīt vairāk

 

2014. gada 6. oktobris  


 Cito!

Iznācis Zāļu valsts aģentūras izdevuma ”Cito!” jubilejas numurs

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka ir iznācis jaunākais ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem paredzētā informatīva izdevuma ”Cito!” numurs. Tas šoreiz zīmīgs, jo 2014. gada septembrī apritēja izdevuma pastāvēšanas 20 gadi.

Jubilejas numura ievadā atmiņās dalās un viedokli par ”Cito!” sniedz izdevuma veidotāji šo gadu laikā – Inguna Adoviča, Inta Saprovska, Ilze Aizsilniece, Ināra Rubene, Zane Neikena un Uģis Desmitnieks, vēlot izdevumam arī turpmāk būt neatkarīgam ziņotājam par zālēm.

Lasīt vairāk

 

2014. gada 3. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Aceklofenaks: jaunas kontrindikācijas un brīdinājumi"

  1. Gedeon Richter Plc., Accord Healthcare Limited vēstule veselības aprūpes speciālistam saskaņota Zāļu valsts aģentūrā
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 30. septembris  


 

10. oktobrī Atvērto durvju diena Zāļu valsts aģentūrā

Valsts pārvaldes iestāžu Atvērto durvju dienu pasākumos 10. oktobrī teju 200 valsts pārvaldes institūciju vērs plaši durvis, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar ikdienas darbu un pienākumiem. Aicinām apmeklēt arī Zāļu valsts aģentūru!

 

2014. gada 30. septembris  


 

Apstiprina Zāļu valsts aģentūras 2015. gada budžetu

 Šodien, 2014. gada 30. septembrī, Ministru kabinets apstiprināja Zāļu valsts aģentūras (ZVA) 2015. gada budžetu 4,85 milj. eiro apmērā. Atbilstoši Publisko aģentūru likumam valsts aģentūra patstāvīgi veido budžetu Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā un Ministru kabinets budžetu apstiprina.

Zāļu valsts aģentūra ir valsts budžeta nefinansēta iestāde, kas savus izdevumus sedz no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, un ZVA 2015. gada budžeta summa tiks iekļauta konsolidētajā valsts kopbudžetā budžeta nefinansēto iestāžu budžetu kopsavilkumā.

ZVA mērķis ir īstenot kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē.

 

2014. gada 12. septembris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Bēta interferoni: trombotiskas mikroangiopātijas vai nefrotiskā sindroma risks"

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Biogen Idec Ltd, Bayer Pharma AG, Novartis Europharm Ltd un Merck Serono Europe Ltd vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 11. septembris  


 

Tartu notiek Baltijas valstu Zāļu aģentūru ekspertu darba sanāksme

2014. gada 11. septembrī Tartu Igaunijā notiek trīs Baltijas valstu Zāļu aģentūru pārstāvju kopēja darba sanāksme par farmācijas nozares aktualitātēm un jomas normatīvo regulējumu. Latviju sanāksmē pārstāv Zāļu valsts aģentūras direktore Inguna Adoviča un ekspertu grupa, Igauniju pārstāv Zāļu aģentūras direktore Kristin Raudsepp ar kolēģiem un Lietuvu – Lietuvas Veselības ministrijas Zāļu kontroles aģentūras direktors Gintautas Barcys ar kolēģiem. Lasīt vairāk

 

2014. gada 9. septembris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam: baziliksimabs (Simulect) - brīdinājums par zāļu aprakstam neatbilstošu lietošanu sirds transplantācijās

  1. Novartis Pharma Services Inc. vēstule veselības aprūpes speciālistam, kas ir saskaņota Zāļu valsts aģentūrā
  2. Vēstules tiecamauditorija
  3. Simulect zāļu apraksts un lietošanas instrukcija

 

2014. gada 5. septembris  


 

Grozījumi aģentūras publisko pakalpojumu cenrādī

Vēršam uzmanību, ka 2014. gada 5. septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr.527 „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 873 „Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”. Grozījumu teksts ir pieejams šeit.

 

2014. gada 4. septembris  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunināmo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi jaunus Periodiski atjaunināmo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus šādām zāļu vielām. Lasīt vairāk

 

Arhīvs

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu
Zāles, kurām ir piemērota papildu uzraudzība
PRAC ieteikumi par drošuma signāliem
Kas ir viltotas zāles?
Zāles, kuru iepakojums, marķējums vai citi dokumenti ir viltoti
Jebkuras zāles ar viltotu nosaukumu, zīmolu
Zāles, kuru sastāvs (deva, palīgvielas u.c.) ir nepareizs
Zāles, kuras iegūtas nelegālā veidā (nelicenzēts piegādātājs, tirdzniecības vieta, zagtas zāles)
Visi iepriekš minētie varianti
Nezinu
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs
@ZVALatvija
RT @nodod_zales: Nezini kāpēc Nederīgas zāles nedrīkst mest atkritumos? Aprunājies ar farmaceitu #nederigaszales
20.10.2014 10:00
RT @LArstu_Biedriba: Vecās zāles varēs nodod gandrīz visās aptiekās http://t.co/xT0PHa9Dsn
20.10.2014 09:59
RT @veselibasmin: ES valstu veselības ministri pārrunā Ebolas vīrusa uzliesmojumu pasaulē http://t.co/qcEcavjvOv
17.10.2014 08:26

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 21.10.14