Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra
  
Jaunumi Par mums Normatīvie akti Pakalpojumi Publikācijas Pacientiem Atsauksmes
un jautājumi
Reģistrs
2014. gada 3. septembris
  lv en 

2013. gada ZVA Publiskais pārskats

Lasīt vairāk par ZVA gada pārskatu!

ZVA izdevusi Zāļu reģistru 2014!

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par Zāļu reģistru

Iznācis jaunais 2014. gada bezmaksas izdevums "Cito!"

Lasīt vairāk par Cito!

"Cito!" var saņemt Zāļu valsts aģentūras (Jersikas ielā 15, Rīgā) 11. kabinetā

Baltic Statistics on Medicines 2010-2012

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk

ZVA izdevusi Zāļu patēriņa statistiku 2013

Lasīt vairāk par ZVA zāļu patēriņa statistikas izdevumu!

ZVA izdevums "Laba klīniskā prakse"

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par izdevumu

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2014. gada 2. septembris  


 

Grozījumi Zāļu valsts aģentūras budžetā un pakalpojumu cenrādī

Šodien, 2014. gada 2. septembrī, Ministru kabinets apstiprināja rīkojuma projektu par grozījumiem Zāļu valsts aģentūras 2014. gada budžetā un grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi. Grozījumi stāsies spēkā pēc abu normatīvo aktu publikācijas „Latvijas Vēstnesī”.

Atbilstoši Publisko aģentūru likumam Ministru kabinets pēc nozares ministra ierosinājuma ir tiesīgs noteikt valsts budžetā ieskaitāmo ienākumu daļu no valsts aģentūras ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Tādējādi līdz ar Zāļu valsts aģentūras budžeta grozījumiem, kas bija iespējami, pateicoties aģentūras ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem par zāļu reģistrāciju, aptieku licencēm u.c. pakalpojumiem, papildu līdzekļi 613 000 eiro apmērā tiks ieskaitīti Veselības ministrijas budžetā neatliekamu pasākumu nodrošināšanai, tai skaitā kompensējamo medikamentu apmaksai. Lasīt vairāk

 

2014. gada 27. augusts  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Domperidons (Motilium, Domperidon Actavis, Oroperidys): jauni ieteikumi kardioloģiskā riska mazināšanai"

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība

 1. UAB "Johnson & Johnson", Actavis un Pierre Fabre Medicament vēstule veselības aprūpes speciālistam saskaņota Zāļu valsts aģentūrā
 2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 25. augusts  


 

Grozījumi ”Noteikumos par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”

Informējam, ka 2014. gada 23. augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra noteikumos Nr.847 ”Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”.

Grozījumi ietver arī izmaiņas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II vai III sarakstā iekļauto narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos.

Turpmāk vielas gammahidroksibutirskābe (GHB), nātrija oksibutirāts, litija oksibutirāts tiek iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II sarakstā (ļoti bīstamas narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem). Savukārt Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III saraksts (bīstamas psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos) tiek papildināts ar vielu tramadols.

 

2014. gada 21. augusts  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "SVARĪGS DROŠUMA DATU PAPILDINĀJUMS KARVEDILOLU SATUROŠU ZĀĻU INFORMĀCIJĀ"

 1. Roche Latvija SIA, AS Grindeks, SIA KRKA Latvija, Sandoz d.d. Pārstāvniecības Latvijā, Pharmaceutical Company "Polpharma"S.A. vēstule veselības aprūpes speciālistam saskaņota Zāļu valsts aģentūrā
 2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 21. augusts  


 

Eiropas Zāļu aģentūra ir publicējusi no Eiropas Savienības tirgus atsauktu zāļu sarakstu

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir publicējusi zāļu, kuras atsauktas no Eiropas Savienības tirgus no 2013. gada 28. oktobra līdz 2014. gada 30. jūnijam, sarakstu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK 123. pantu. Saraksts ir pieejams EMA mājaslapas sadaļā Withdrawn-product notification: questions and answers 9. jautājuma ietvaros.

 

2014. gada 8. augusts  


 

Eiropas Zāļu aģentūra mainījusi atrašanās vietu

 Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) no 2014. gada 1. augusta sāk darbu jaunās telpās, līdz ar to ir mainījusies tās adrese.

Jaunā adrese:
30 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5EU
United Kingdom

Pasta sūtījumu gadījumos arī jālieto jaunā adrese.

Informācija, kā pēc ierašanās Londonā nokļūt līdz EMA atrašanās vietai, ir pieejama aģentūras mājaslapas sadaļā About us > How to find us.

 

2014. gada 8. augusts  


 

Eiropas Zāļu aģentūra jaunā izdevumā informēs par farmakovigilances aktualitātēm

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) sagatavojusi jaunu izdevumu Pharmacovigilance Programme Update, lai reģistrācijas apliecības īpašniekiem sniegtu apkopotu informāciju par aktuālām izmaiņām farmakovigilances programmas īstenošanā.

Izdevums ietver informāciju par:

 • datu iesniegšanu atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas Nr. 726/2004 57. panta prasībām;
 • medicīniskās literatūras monitoringu;
 • ziņošanu par zāļu blakusparādībām un signālu pārvaldību;
 • EMA tīmekļa vietni par iespējamām blakusparādībām;
 • periodiski atjaunināmo zāļu drošuma ziņojumu (PSUR) repozitoriju;
 • farmakovigilances maksājumiem.

Šādu izdevumu EMA savā mājaslapā turpmāk publicēs katru ceturksni.

Jaunā izdevuma pirmais numurs angļu valodā ir pieejams EMA mājaslapas sadaļā Human regulatory > Pharmacovigilance.

 

2014. gada 4. augusts  


 

Šī gada 2. ceturksnī zāļu lieltirgotavu apgrozījums nedaudz samazinājies

2014. gada otrajā ceturksnī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā samazinājās par 4%, salīdzinot ar 2014. gada 1. ceturksni, otrajā ceturksnī tas bija 106,78 milj. eiro. Salīdzinājumā ar 2013. gada otro ceturksni kopējais zāļu apgrozījums ir pieaudzis par 1 %.

Ārpus Latvijas 2014. gada otrajā ceturksnī realizētas 676 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 293 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 18,94 milj. eiro, kas ir par 3 % vairāk nekā 2014. gada 1. ceturksnī.

2014. gada otrajā ceturksnī Latvijā darbojās 69 licencētas zāļu lieltirgotavas. Lasīt vairāk

 

2014. gada 30. jūlijs  


 

Jūnijā zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 24,59 milj. eiro

2014. gada jūnijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 24,59 milj. eiro, kas ir par 4 % mazāk nekā maijā, taču par 7 % vairāk nekā 2013. gada jūnijā. Vispārēja tipa aptiekām jūnijā realizēti medikamenti 20,67 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas izvestas 446 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 203 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 5,27 milj. eiro, kas ir par 17 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu jūnijā bija EUR 7,46 ar PVN. Lasīt vairāk

 

2014. gada 28. jūlijs  


 

Levonorgestrels un ulipristāls joprojām ir piemēroti avārijas kontracepcijas līdzekļi visām sievietēm neatkarīgi no ķermeņa masas

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) informē, ka ir pabeigta levonorgestrelu vai ulipristāla acetātu saturošu kontracepcijas līdzekļu vērtēšana un Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) iesaka šos avārijas kontracepcijas līdzekļus neplānotas grūtniecības novēršanai turpināt lietot sievietēm ar jebkādu ķermeņa masu, jo šo zāļu guvums atsver to risku. Lasīt vairāk

 

2014. gada 25. jūlijs  


 

Informācija par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 70 ”Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām”

Šī gada 17. jūlijā stājās spēkā šī gada 8. jūlijā pieņemtie grozījumi 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 70 ”Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām”.

Noteikumos pārņemtas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 2012. gada 9. oktobra īstenošanas Direktīvas 2012/25/ES, ar ko nosaka informēšanas procedūras transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp dalībvalstīm.

Šo tiesību normu mērķis ir nodrošināt vienotus kvalitātes un drošības standartus orgānu apmaiņas gadījumā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā noteikt vienotas prasības orgānu un donora aprakstam, informācijas sniegšanai par nopietnām blaknēm un nelabvēlīgiem notikumiem, kā arī minētās informācijas nodošanas kārtību.

 

2014. gada 16. jūlijs  


 

Farmakovigilances normatīvo aktu* īstenošana saistībā ar Periodiski atjaunināmo drošuma ziņojumu (Periodic Safety Update Report – PSUR) kopiju iesniegšanu

Zāļu valsts aģentūra informē, ka zāļu reģistrācijas īpašniekiem, uz kuriem attiecas jaunās PSUR vienota novērtējuma (PSUR Single Assessment – PSUSA) procedūras, savu PSUR kopijas ir jānosūta Eiropas Zāļu aģentūrai (European Medicines Agency – EMA) arī gadījumos, ja zāles ir reģistrētas tikai nacionālajā reģistrācijas procedūrā. Lasīt vairāk

 

2014. gada 15. jūlijs  


Infografika ”Zāļu patēriņa statistika 2013. gadā Latvijā”

Zāļu patēriņa statistika 2013

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izveidojusi jaunu infografiku ”Zāļu patēriņa statistika 2013. gadā Latvijā”, balstoties uz izdevuma ”Zāļu patēriņa statistika 2013” datiem.

Statistikas pārskatu par zāļu patēriņu valstī ZVA izdeva jau divpadsmito reizi. Tajā šoreiz iekļauti Latvijas zāļu patēriņa dati no 2009. līdz 2013. gadam. Izdevums pieejams ZVA mājaslapas sadaļā Publikācijas > Zāļu patēriņa statistika.

Lasīt vairāk

 

2014. gada 11. jūlijs  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi astoņām zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus astoņām zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures.

Novērtējuma ziņojumi ir par šādām zāļu vielām:

 • bambuterola hidrohlorīds,
 • hlorprotiksēna hidrohlorīds,
 • dutasterīds,
 • felodipīns + ramiprils,
 • fenoterola hidrobromīds + ipratropija bromīds,
 • lomustīns,
 • mikofenolāts,
 • rizatriptāna benzoāts.

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu, vai ar citas procedūras (kā ieteikts) palīdzību 90 dienu laikā pēc publikācijas (publikācijas datums: 2014. gada 9. jūlijs).

 

2014. gada 8. jūlijs  


 

Maijā samazinājies zāļu realizācijas apgrozījums un nedaudz pieaugusi viena zāļu iepakojuma vidējā cena

2014. gada maijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 25,50 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk nekā aprīlī un par 1 % mazāk nekā 2013. gada maijā. Vispārēja tipa aptiekām maijā realizēti medikamenti 21,52 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas izvestas 506 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 215 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 6,32 milj. eiro, kas ir par 14 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu maijā bija EUR 7,40 ar PVN. Lasīt vairāk

 

Arhīvs

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu
Zāles, kurām ir piemērota papildu uzraudzība
Kas ir viltotas zāles?
Zāles, kuru iepakojums, marķējums vai citi dokumenti ir viltoti
Jebkuras zāles ar viltotu nosaukumu, zīmolu
Zāles, kuru sastāvs (deva, palīgvielas u.c.) ir nepareizs
Zāles, kuras iegūtas nelegālā veidā (nelicenzēts piegādātājs, tirdzniecības vieta, zagtas zāles)
Visi iepriekš minētie varianti
Nezinu
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs
@ZVALatvija
RT @EMA_News: Companies: new guidance on #PSUR single assessment for nationally authorised medicines: http://t.co/z7AbTPEd1i #pharmacovigi…
šodien, 08:52
RT @EMA_News: We've published a new booklet on how the European regulatory system for #medicines works: http://t.co/mpUaAMFrhX
26.08.2014 16:16
RT @veselibasmin: Noteikta pastiprināta uzraudzība vielai tramadols http://t.co/I1eSeTu1Ib
26.08.2014 09:55

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 02.09.14