Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra
  
Jaunumi Par mums Normatīvie akti Pakalpojumi Publikācijas Pacientiem Atsauksmes
un jautājumi
Reģistrs
2014. gada 30. jūlijs
  lv en 

2013. gada ZVA Publiskais pārskats

Lasīt vairāk par ZVA gada pārskatu!

ZVA izdevusi Zāļu reģistru 2014!

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par Zāļu reģistru

Iznācis jaunais 2014. gada bezmaksas izdevums "Cito!"

Lasīt vairāk par Cito!

"Cito!" var saņemt Zāļu valsts aģentūras (Jersikas ielā 15, Rīgā) 11. kabinetā

Baltic Statistics on Medicines 2010-2012

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk

ZVA izdevusi Zāļu patēriņa statistiku 2013

Lasīt vairāk par ZVA zāļu patēriņa statistikas izdevumu!

ZVA izdevums "Laba klīniskā prakse"

Lasīt vairāk par Zāļu reģistru
Lasīt vairāk par izdevumu

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2014. gada 30. jūlijs  


 

Jūnijā zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 24,59 milj. eiro

2014. gada jūnijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 24,59 milj. eiro, kas ir par 4 % mazāk nekā maijā, taču par 7 % vairāk nekā 2013. gada jūnijā. Vispārēja tipa aptiekām jūnijā realizēti medikamenti 20,67 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas izvestas 446 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 203 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 5,27 milj. eiro, kas ir par 17 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu jūnijā bija EUR 7,46 ar PVN. Lasīt vairāk

 

2014. gada 28. jūlijs  


 

Levonorgestrels un ulipristāls joprojām ir piemēroti avārijas kontracepcijas līdzekļi visām sievietēm neatkarīgi no ķermeņa masas

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) informē, ka ir pabeigta levonorgestrelu vai ulipristāla acetātu saturošu kontracepcijas līdzekļu vērtēšana un Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) iesaka šos avārijas kontracepcijas līdzekļus neplānotas grūtniecības novēršanai turpināt lietot sievietēm ar jebkādu ķermeņa masu, jo šo zāļu guvums atsver to risku. Lasīt vairāk

 

2014. gada 25. jūlijs  


 

Informācija par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 70 ”Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām”

Šī gada 17. jūlijā stājās spēkā šī gada 8. jūlijā pieņemtie grozījumi 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 70 ”Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām”.

Noteikumos pārņemtas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 2012. gada 9. oktobra īstenošanas Direktīvas 2012/25/ES, ar ko nosaka informēšanas procedūras transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp dalībvalstīm.

Šo tiesību normu mērķis ir nodrošināt vienotus kvalitātes un drošības standartus orgānu apmaiņas gadījumā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā noteikt vienotas prasības orgānu un donora aprakstam, informācijas sniegšanai par nopietnām blaknēm un nelabvēlīgiem notikumiem, kā arī minētās informācijas nodošanas kārtību.

 

2014. gada 16. jūlijs  


 

Farmakovigilances normatīvo aktu* īstenošana saistībā ar Periodiski atjaunināmo drošuma ziņojumu (Periodic Safety Update Report – PSUR) kopiju iesniegšanu

Zāļu valsts aģentūra informē, ka zāļu reģistrācijas īpašniekiem, uz kuriem attiecas jaunās PSUR vienota novērtējuma (PSUR Single Assessment – PSUSA) procedūras, savu PSUR kopijas ir jānosūta Eiropas Zāļu aģentūrai (European Medicines Agency – EMA) arī gadījumos, ja zāles ir reģistrētas tikai nacionālajā reģistrācijas procedūrā. Lasīt vairāk

 

2014. gada 15. jūlijs  


Infografika ”Zāļu patēriņa statistika 2013. gadā Latvijā”

Zāļu patēriņa statistika 2013

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izveidojusi jaunu infografiku ”Zāļu patēriņa statistika 2013. gadā Latvijā”, balstoties uz izdevuma ”Zāļu patēriņa statistika 2013” datiem.

Statistikas pārskatu par zāļu patēriņu valstī ZVA izdeva jau divpadsmito reizi. Tajā šoreiz iekļauti Latvijas zāļu patēriņa dati no 2009. līdz 2013. gadam. Izdevums pieejams ZVA mājaslapas sadaļā Publikācijas > Zāļu patēriņa statistika.

Lasīt vairāk

 

2014. gada 11. jūlijs  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi astoņām zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus astoņām zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures.

Novērtējuma ziņojumi ir par šādām zāļu vielām:

 • bambuterola hidrohlorīds,
 • hlorprotiksēna hidrohlorīds,
 • dutasterīds,
 • felodipīns + ramiprils,
 • fenoterola hidrobromīds + ipratropija bromīds,
 • lomustīns,
 • mikofenolāts,
 • rizatriptāna benzoāts.

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu, vai ar citas procedūras (kā ieteikts) palīdzību 90 dienu laikā pēc publikācijas (publikācijas datums: 2014. gada 9. jūlijs).

 

2014. gada 8. jūlijs  


 

Maijā samazinājies zāļu realizācijas apgrozījums un nedaudz pieaugusi viena zāļu iepakojuma vidējā cena

2014. gada maijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 25,50 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk nekā aprīlī un par 1 % mazāk nekā 2013. gada maijā. Vispārēja tipa aptiekām maijā realizēti medikamenti 21,52 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas izvestas 506 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 215 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 6,32 milj. eiro, kas ir par 14 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu maijā bija EUR 7,40 ar PVN. Lasīt vairāk

 

2014. gada 3. jūlijs  


 Cito!

Iznācis Zāļu valsts aģentūras izdevuma ”Cito!” jaunākais numurs

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka ir iznācis jaunākais ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem paredzētais informatīvais izdevums ”Cito!” 2014/2 (57).

Izdevuma ievadrakstā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Mātes un bērna klīnikas jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļas ārste un Eiropas Zāļu aģentūras Pediatrijas komitejas locekle Dina Apele-Freimane vēsta par bērniem domātām zālēm, kuras nav oficiāli apstiprinātas lietošanai viņu vecuma grupā. Viņa informē par pediatrijā lietojamo zāļu reģistrācijas procedūru (Paediatric Use Marketing Authorisation) jeb PUMA, kuras mērķis ir radīt trūkstošos un apkopot esošos farmakokinētikas, efektivitātes un drošuma datus, kā arī nodrošināt vecumam atbilstošas zāļu formas pieejamību.

Lasīt vairāk

 

2014. gada 2. jūlijs  


 

Godātie sadarbības partneri!

Informējam, ka 2014. gada 3. jūlijā no plkst. 17.00 līdz plkst. 23.00 nedarbosies Zāļu valsts aģentūras informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas, tostarp nebūs pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapa, plānoto remontdarbu un elektroapgādes pārtraukuma dēļ.

 

2014. gada 19. jūnijs  


 

Eiropas Zāļu aģentūra atgādina: zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāpapildina reģistrēto zāļu informācija

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) atgādina, ka zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem līdz 2014. gada beigām jāpapildina reģistrēto zāļu informācija, kas iesniegta saskaņā ar farmakovigilances normatīvajiem aktiem.

Papildinājumi ietver:

 • reģistrācijas likumīgā pamatojuma detalizētu izklāstu;
 • medicīniskā produkta veida aprakstu, kas balstīts uz kontrolētajām vārdnīcām;
 • informāciju par reģistrēto zāļu formu un informāciju pirms pārveidošanas “ievadāmajā” zāļu formā;
 • reģistrācijas apliecības īpašnieka uzņēmuma izmēra* aprakstu.
Lasīt vairāk

 

2014. gada 17. jūnijs  


 

Jaunās pārreģistrācijas un izmaiņu iesnieguma veidlapas

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka ir stājušās spēkā jaunās pārreģistrācijas un izmaiņu iesnieguma veidlapas (versija June, 2014). Iesniedzot pārreģistrācijas un izmaiņu iesniegumus, lūdzam izmantot jaunās iesnieguma veidlapas, kas atrodamas ZVA tīmekļa vietnē sadaļā: Pakalpojumi> Humāno zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un izmaiņas> Iesniegumu veidlapas.

 

2014. gada 16. jūnijs  


 

Eiropā ir sākta ibuprofēna lietošanas augstās devās vērtēšana

EMAEiropas Zāļu aģentūra (EMA) š. g. 13. jūnijā sāka sistēmiski lietojamo ibuprofēnu saturošo zāļu vērtēšanu, jo pastāv bažas, ka augstas ibuprofēna devas var radīt līdzīgus kardiovaskulārus riskus kā citas pretiekaisuma zāles – COX-2 inhibitori.

Bažas ir saistītas tikai ar augstu ibuprofēna devu (2400 mg dienā) ilgstošu lietošanu. Iepriekšējās vērtēšanas apstiprinājušas, ka ibuprofēna lietošana parastās devās līdz 1200 mg dienā šādus riskus nerada, tādēļ sāktā vērtēšana neietekmēs to, kā šīs zāles lieto vairums pacientu. Ibuprofēnu saturošās zāles ir vienas no visplašāk lietotajām zālēm, un tām ir labi zināms drošuma raksturojums, īpaši lietojot parastās devas. Lasīt vairāk

 

2014. gada 16. jūnijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Transdermāls fentanila plāksteris:atgādinājums par iespējamu dzīvību apdraudošu kaitējumu, nejauši saskaroties ar transdermālu fentanila zāļu formu (plāksteri)"

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota UAB "Johnson&Johnson", Takeda Pharma AS un Gedeon Richter Plc. vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija

 

2014. gada 12. jūnijs  


 

Drošuma informācijas saskaņošana acetilsalicilskābi un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus saturošo zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās: lietošana grūtniecības laikā; spontāna aborta un iedzimtu anomāliju risks

Informācija zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) lūdz visus acetilsalicilskābi un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus saturošo zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekus ieviest savu pārstāvēto zāļu dokumentācijā (zāļu aprakstos un lietošanas instrukcijās) Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances darba grupas (PhVWP) 2004. gada aprīlī apstiprināto informāciju par lietošanu grūtniecības laikā un spontāna aborta un iedzimtu anomāliju risku. Lasīt vairāk

 

2014. gada 11. jūnijs  


 

Atgādinājums par Procoralan/Corlentor lietošanas nosacījumiem hroniskas stabilas stenokardijas simptomātiskai ārstēšanai, lai izvairītos no potenciāli bīstamas bradikardijas laikā, kad notiek klīniskā pētījuma datu izvērtēšana

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota SIA Servier Latvia vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija

 

Arhīvs

2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu
Zāles, kurām ir piemērota papildu uzraudzība
Vai Jūs viegli varat atrast zāles Zāļu reģistra meklētājā ZVA mājaslapā?
Jā, vienmēr varu atrast zāles
Dažkārt nevaru pēc pilna zāļu nosaukuma
Dažkārt nevaru pēc nepilna zāļu nosaukuma
Dažkārt nevaru pēc pilna aktīvas vielas nosaukuma
Dažkārt nevaru pēc nepilna aktīvas vielas nosaukuma
Dažkārt nevaru pēc ATĶ koda
Dažkārt nevaru pēc reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukuma
Nezinu, neesmu meklētāju izmantojis/usi
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs
@ZVALatvija
2014. gada jūnijā zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā - 24,59 milj. eiro. Vairāk lasiet: http://t.co/juc2UE6tCr
šodien, 11:50
RT @farmacijaMIC: Arī “A Aptiekās” varēs nodot nederīgos medikamentus http://t.co/bkYhxh7YKe
16.07.2014 12:08
RT @LV_portals: Kas ir lētie ģenēriskie medikamenti? Vai tie ir tikpat efektīvi kā oriģinālās zāles? #Skaidrojums http://t.co/zPbbA0Dfzr vi…
16.07.2014 10:52

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 30.07.14