Svarīga informācija

Meds75+ – informācija par zālēm pacientiem 75+

Aktīvās vielas A-Z
 • Zo

 • Zolpidemi tartras
  D klase
  Izvairieties no lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Sedatīvs. Būtiskas blakusparādības ietver zāļu atkarību, kognitīvus traucējumus un satiksmes negadījumu risku. Palielina kritienu risku. Bezmiega ārstēšanā vispirms izmantojiet nefarmakoloģiskus līdzekļus.
 • Zopiclonum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Sedatīvs. Tikai īslaicīgai lietošanai. Būtiskas blakusparādības ietver zāļu atkarību, kognitīvus traucējumus un satiksmes negadījumu risku. Palielina kritienu risku. Var izraisīt metālisku garšu mutē. Paradoksāli var pastiprināt trauksmi, nemieru un agresiju. Bezmiega ārstēšanā vispirms izmantojiet nefarmakoloģiskos līdzekļus.

Apzīmējumi

A klase A (zaļš): piemērotas gados vecākiem cilvēkiem. Zāles var lietot tāpat kā gados jaunāki pacienti. Ar vecumu saistītās izmaiņas neietekmē zāļu devu vai lietošanas biežumu, un blakņu raksturojums ir tāds pats kā jaunākiem pacientiem.

B klase B (pelēks): par šo zāļu lietošanu vecākiem cilvēkiem ir maz pētījumos iegūtu pierādījumu, praktiskas pieredzes vai datu par efektivitāti.

C klase C (dzeltens): piemērotas lietošanai gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot noteiktus piesardzības pasākumus. Šīs zāles var lietot gados vecākiem cilvēkiem, taču var būt nepieciešams samazināt to devu vai lietošanas biežumu vieglu vai vidēju nieru darbības traucējumu vai būtiska zāļu mijiedarbības vai blakņu riska dēļ.

D klase D (sarkans): izvairieties no šo zāļu lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Lietošana pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos vai vienreizējas devas veidā. Ar vecumu saistītās izmaiņas pakļauj gados vecākus cilvēkus nevēlamu un bīstamu reakciju riskam šo zāļu lietošanas gadījumā. Blakņu risks parasti pārsniedz zāļu lietošanas sniegtos ieguvumus.

Meds75+ datu avots ir Somijas zāļu aģentūra Fimea (licencēti ar CC BY 4.0 licenci).
Dati atjaunināti 30.03.2021.