Svarīga informācija

Meds75+ – informācija par zālēm pacientiem 75+

Aktīvās vielas A-Z
 • Ib

 • Ibuprofenum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Tikai īslaicīgai lietošanai. Var izraisīt nieru darbības traucējumus. Izvairieties no lietošanas smagu nieru darbības traucējumu gadījumā. Var paaugstināt asinsspiedienu, pasliktināt sirds mazspēju un izraisīt kardiovaskulārus notikumus. Palielina kuņģa-zarnu trakta asiņošanas risku. Ņemiet vērā zāļu mijiedarbību, īpaši ar antikoagulantiem. Atcerieties, ka pacienti bieži paši lieto pretsāpju līdzekļus ar pretiekaisuma iedarbību.
  Lietojot kā "Pretsāpju līdzekļi"
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Tikai īslaicīgai lietošanai. Var izraisīt nieru darbības traucējumus. Izvairieties no lietošanas smagu nieru darbības traucējumu gadījumā. Var paaugstināt asinsspiedienu, pasliktināt sirds mazspēju un izraisīt kardiovaskulārus notikumus. Palielina kuņģa-zarnu trakta asiņošanas risku. Ņemiet vērā zāļu mijiedarbību, īpaši ar antikoagulantiem. Atcerieties, ka pacienti bieži paši lieto pretsāpju līdzekļus ar pretiekaisuma iedarbību.
  Lietojot kā "Pretsāpju līdzekļi"
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Tikai īslaicīgai lietošanai. Var izraisīt nieru darbības traucējumus. Izvairieties no lietošanas smagu nieru darbības traucējumu gadījumā. Ievērojiet paaugstinātu kuņģa-zarnu trakta asiņošanas un kardiovaskulāro notikumu risku. Ņemiet vērā zāļu mijiedarbību, īpaši ar antikoagulantiem. Atcerieties, ka pacienti bieži paši lieto pretsāpju līdzekļus ar pretiekaisuma iedarbību.
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Sistēmiskā absorbcija ir zema, lietojot uz ādas, kā norādīts lietošanas instrukcijā.
 • In

 • Indapamidum
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Zāļu efektivitāte zūd nieru darbības traucējumu gadījumā. Ņemiet vērā ortostatiskas hipotensijas, hiponatriēmijas un hipokaliēmijas risku.
  C klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot īpašus piesardzības pasākumus. Zāļu efektivitāte zūd nieru darbības traucējumu gadījumā. Ņemiet vērā ortostatiskas hipotensijas, hiponatriēmijas un hipokaliēmijas risku.
 • Indometacinum
  D klase
  Izvairieties no lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Nelietot pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem. Būtiskas blakusparādības ietver kuņģa-zarnu trakta asiņošanu, nieru darbības traucējumus un to pasliktināšanos, paaugstinātu asinsspiedienu, sirds mazspēju, reiboni un psihozi. Jāņem vērā mijiedarbība, īpaši ar citām zālēm, kas palielina asiņošanas risku, un ar antihipertensīviem līdzekļiem.
 • Insulinum degludecum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Ļoti būtiski izvairīties no hipoglikēmijas.
 • Insulinum detemirum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Ļoti būtiski izvairīties no hipoglikēmijas.
 • Insulinum glarginum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Ļoti būtiski izvairīties no hipoglikēmijas.
 • Insulinum glulisinum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Ļoti būtiski izvairīties no hipoglikēmijas.
 • Insulinum humanum
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Ļoti būtiski izvairīties no hipoglikēmijas.
 • Ip

 • Ipratropii bromidum
 • Is

 • Isosorbidi dinitras
  Lietojot kā "Sirds līdzekļi"
  A klase
  Piemērots gados vecākiem cilvēkiem. Ņemiet vērā pazemināta asinsspiediena un ortostatiskas hipotensijas iespējamību.
 • Iv

 • Ivermectinum
  A klase

Apzīmējumi

A klase A (zaļš): piemērotas gados vecākiem cilvēkiem. Zāles var lietot tāpat kā gados jaunāki pacienti. Ar vecumu saistītās izmaiņas neietekmē zāļu devu vai lietošanas biežumu, un blakņu raksturojums ir tāds pats kā jaunākiem pacientiem.

B klase B (pelēks): par šo zāļu lietošanu vecākiem cilvēkiem ir maz pētījumos iegūtu pierādījumu, praktiskas pieredzes vai datu par efektivitāti.

C klase C (dzeltens): piemērotas lietošanai gados vecākiem cilvēkiem, ievērojot noteiktus piesardzības pasākumus. Šīs zāles var lietot gados vecākiem cilvēkiem, taču var būt nepieciešams samazināt to devu vai lietošanas biežumu vieglu vai vidēju nieru darbības traucējumu vai būtiska zāļu mijiedarbības vai blakņu riska dēļ.

D klase D (sarkans): izvairieties no šo zāļu lietošanas gados vecākiem cilvēkiem. Lietošana pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos vai vienreizējas devas veidā. Ar vecumu saistītās izmaiņas pakļauj gados vecākus cilvēkus nevēlamu un bīstamu reakciju riskam šo zāļu lietošanas gadījumā. Blakņu risks parasti pārsniedz zāļu lietošanas sniegtos ieguvumus.

Meds75+ datu avots ir Somijas zāļu aģentūra Fimea (licencēti ar CC BY 4.0 licenci).
Dati atjaunināti 30.03.2021.