Zāļu reģistra produktu saraksta lauki

Lauka nosaukums Apraksts Piemērs
product_id Zāļu produkta (iepakojuma) identifikators 00-0001-04
original_name Zāļu oriģinālais nosaukums Druniler 120 mg film-coated tablets
medicine_name Zāļu nosaukums Druniler 120 mg apvalkotās tabletes
short_name Zāļu īsais nosaukums Druniler
authorisation_no Zāļu reģistrācijas numurs 00-0001
date_of_authorisation Zāļu reģistrācijas apliecības izdošanas datums, formāts DD-MMM-YY 15-MAY-2021
authorisation_validity_ttl Reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, formāts DD-MMM-YY vai „Uz neierobežotu laiku 15-MAY-2021
inter_code Reģistrācijas procedūras numurs EMEA/H/C/000471
legal_status Zāļu izsniegšanas kārtība Pr.
legal_bases_code Likumīgais pamats (kods) 8 (3) p.
legal_bases_text Likumīgais pamats (teksts) Pilns iesniegums - zināmai aktīvai vielai
strength Zāļu stiprums/koncentrācija 0.5 mg
strength_lv Zāļu stiprums/koncentrācija latviski 0,5 mg
pharmaceutical_form Zāļu forma Hard capsule
pharmaceutical_form_lv Zāļu forma latviski Cietās kapsulas
active_substance Aktīvās vielas Ketorolacum, Phenylephrinum
marketing_authorisation_holder Reģistrācijas apliecības īpašnieks un valsts Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V., Nīderlande
manufacturer* Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs, valsts Krka Polska Sp. z o.o., Poland; KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia
parallel_importer Paralēlais importētājs ELPIS SIA
parallel_importer_lv Paralēlais importētājs, valsts latviski ELPIS SIA, Latvija
parallel_importer_en Paralēlais importētājs, valsts angliski ELPIS SIA, Latvia
parallel_distributor Paralēlais izplatītājs ELPIS SIA
parallel_distributor_lv Paralēlais izplatītājs, valsts latviski ELPIS SIA, Latvija
parallel_distributor_en Paralēlais izplatītājs, valsts angliski ELPIS SIA, Latvia
exp_country_lv Zāļu eksportētājvalsts latviski Rumānija
exp_country_en Zāļu eksportētājvalsts angliski Romania
status Zāļu statuss
0 – zāles izslēgtas no reģistra
1 – reģistrācija spēkā
2 – zāļu izplatīšana apturēta
1
remove_date Datums, kad zāles izslēgtas no zāļu reģistra, formāts DD/MM/YYYY 15/05/2021
sell_stop_date Datums, līdz kuram atļauts izplatīt atlikušos krājumus, formāts DD/MM/YYYY 15/05/2021
prd_removed Zāļu produkta statuss
0 – produkts ir reģistrā
1 – produkts izslēgts no reģistra
0
prd_sell_stop_date Datums, līdz kuram atļauts izplatīt atlikušos krājumus, formāts YYYY.MM.DD 2021.05.15
atc_code* ATĶ kods C10AB05
authorisation_procedure Reģistrācijas procedūras tips Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūra
package_leaflet Saite uz aktuālo zāļu lietošanas instrukciju (datne PDF, Word vai citā formātā) https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/info/00-0001/pil
summary_of_product_characteristics Saite uz aktuālo zāļu aprakstu (datne PDF, Word vai citā formātā) https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/info/00-0001/smpc
product_strength Produkta stiprums/koncentrācija 300 mg
store_conditions Uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.
package Iepakojums PVH/Al blisteris, N20
package_size Skaits iepakojumā 20
package_labels* Ārējais iepakojums, adrese datnes lejuplādei no ZVA tīmekļa vietnes  
container_labels* Tiešais marķējums, adrese datnes lejuplādei no ZVA tīmekļa vietnes  
product_price_without_vat_eur Maksimāli pieļaujamā aptiekas cena (€ bez PVN) 12.33
product_price_with_vat_eur Maksimāli pieļaujamā aptiekas cena (€ ar PVN) 12.33

* Ja laukā ir norādītas vairākas vērtības, tās atdalītas ar semikolu.