Latvijas Zāļu reģistra atvērtie dati

Zāļu reģistra elektroniskā versija XML formātā ir dati par zālēm, kuras iekļautas Latvijas Republikas Zāļu reģistrā, kā arī Eiropas Savienībā centralizēti reģistrētām un paralēli importētām zālēm. Tas ietver zāļu nosaukumus, zāļu formas, aktīvo vielu starptautiskos nosaukumus, stiprumu/koncentrāciju, anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas (ATĶ) kodus, zāļu reģistrācijas numurus, izsniegšanas kārtību un reģistrācijas apliecību īpašnieku nosaukumus.

No 2020. gada aprīļa piedāvājam ZR produktu (iepakojumu) statusu sarakstu atsevišķā datnē – tajā pieejama lieltirgotavu un zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku sniegtā informācija par zāļu pieejamību.

Lauku apraksts:

Datu lejuplāde:

Dati atjaunināti 24.05.2020. 12:29

 

Uzmanību!

No 10. aprīļa Zāļu reģistra XML datnes struktūrā tiks veiktas izmaiņas, kas attiecas uz RAĪ pieejamības statusu. Izmaiņas apkopotas tabulā.

Lauka nosaukums Lauka statuss Komentārs
prd_is_available Lauks ir tukšs, tā saturs pieejams atsevišķajā ZR produktu statusu saraksta datnē. Lauks tiks dzēsts no zāļu reģistra XML lauku saraksta 27. aprīlī.