Frequently asked questions


  Kāpēc Zāļu reģistrā nav atrodamas zāles?

  Zāļu neesamībai Zāļu reģistrā var būt vairāki iemesli:

  Atlasīt zāles, kurām norādīta cena
  Atlasīt zāles, kurām norādīta cena

  ^augšup


  Kāpēc zāles tiek izslēgtas no Zāļu reģistra?

  Zāles tiek izslēgtas divu iemeslu dēļ:

  1. Saskaņā ar zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka lūgumu;
  2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība”, ja zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks nav iesniedzis dokumentāciju zāļu pārreģistrācijai un zāļu reģistrācijas termiņš ir beidzies.

  ^augšup


  Cik bieži tiek atjaunoti dati Zāļu reģistrā?

  Zāļu reģistra dati tiek atjaunoti katru dienu.
  Pēdējo reizi dati atjaunoti 2020-06-06 03:40:01

  ^augšup


  Kāpēc Zāļu reģistrā ir redzams tikai viens zāļu iepakojuma veids, kaut gan zālēm ir vairāki?

  Sabiedrības, kā arī veselības aprūpes darbinieku ērtībām Zāļu reģistra meklēšanas parametros pēc noklusējuma ir atzīmēts, ka tiek meklētas tikai tās zāles vai to iepakojumi, kuriem norādīta cena.
  Lai redzētu arī visus pārējos iepakojumus, meklēšanas parametros ir jānoņem atzīme ”Atlasīt zāles, kurām norādīta cena”.

  Atlasīt zāles, kurām norādīta cena
  Atlasīt zāles, kurām norādīta cena

  ^augšup


  Ko nozīmē uzraksts pie zāļu iepakojuma “Krājumus atļauts izplatīt līdz”?

  Ja zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā, kuru rezultātā kāds no līdzšinējiem zāļu iepakojuma veidiem turpmāk netiks ražots, tad Zāļu valsts aģentūra, pēc šo izmaiņu apstiprināšanas zāļu reģistrācijas dokumentācijā, Zāļu reģistrā pievieno attiecīgu norādi, papildus informējot, ka esošos šī iepakojuma krājumus var izplatīt līdz noteiktam laikam.

  ^augšup


  No kurienes ir informācija par kompensējamo zāļu sarakstu (KZS)?

  Informācijas avots ir Nacionālais veselības dienests.

  ^augšup


  Pie zālēm ir pazīme, ka iekļautas KZS, bet nav iespējams tās atrast kompensējamo zāļu sarakstā?

  KZS sarakstu informācijas avots ir Nacionālais veselības dienests (NVD):
  Nacionālais veselības dienests > Kompensējamie medikamenti > Kompensējamo zāļu saraksts

  ^augšup


  Cik bieži tiek atjaunota informācija par kompensējamo zāļu sarakstu?

  Informācija tiek atjaunota, tiklīdz Zāļu valsts aģentūra saņem jaunus datus no Nacionālā veselības dienesta (NVD).
  Pēdējo reizi dati atjaunoti 2020-06-01

  ^augšup


  Kāpēc Eiropas centralizētajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām zālēm (reģistrācijas numurs sākas ar apzīmējumu EU) zāļu apraksts un lietošanas instrukcija nav pievienota tāpat kā pārējām zālēm?

  Eiropas centralizētajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām zālēm produkta informācijas (zāļu apraksts, lietošanas instrukcija, marķējuma teksts) avots ir Eiropas zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietne.

  ^augšup


  Kādu informāciju var iegūt, izvēloties papildu meklēšanas parametru “Informācija par lietošanu sportā”?

  Izvēloties šo papildu meklēšanas parametru, var noskaidrot, vai izvēlētās zāles ir aizliegts vai atļauts lietot sportā un vai pastāv specifiski šo zāļu lietošanas nosacījumi sportā (zāļu ierakstā kolonnā “Informācija par lietošanu sportā” būs “Jā”, bet sīkāka informācija zemāk).

  Zāļu reģistrā ir iekļauta informācija tikai par tām vielām un metodēm, kuras ir aizliegts lietot sportā un ir iekļautas Pasaules Antidopinga aģentūras Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Zāļu reģistrā ir pieejama informācija tikai par tām zālēm, kuras ir iespējams iegādāties Latvijā. Zāļu reģistrā nav pieejama informācija par uztura bagātinātājiem.
  Zāļu reģistrā ir norādīts, vai zāļu lietošana aizliegta sacensību laikā vai ārpus sacensībām. Tajā arī sniegta plašāka informācija par to lietošanas ierobežojumiem sportā.

  Zāļu reģistrā pievienotā informācija par lietošanu sportā ir iekļauta informatīvos nolūkos, tā nav uzskatāma kā autoritatīva informācija par vielas vai metodes statusu sportā.
  Latvijas Antidopinga birojs iespēju robežās sniedz aktuālu un precīzu informāciju, taču neuzņemas atbildību par kļūdām vai neprecizitātēm.

  Vēršam uzmanību, ka īpašos apstākļos vai situācijās nepieciešama ārsta vai farmaceita konsultācija. Lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas aizliegto vielu un metožu sarakstā, kā arī informācija par jaunām zālēm tiek atjaunota pēc šo zāļu pievienošanas Zāļu reģistrā vai saraksta publicēšanas Pasaules Antidopinga aģentūras tīmekļa vietnē: World Anti-Doping Agency > What is Prohibited

  Informācija par lietošanu sportā
  Informācija par lietošanu sportā
  Informācija par lietošanu sportā

  ^augšup


  Kas nosaka zāļu cenu?

  Zāļu cenu nosaka zāļu ražotājs. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām zāļu ražotājam, uzsākot zāļu izplatīšanu Latvijā, jādeklarē Aģentūrā zāļu ražotāja realizācijas cena, kā arī laikus jāinformē par cenas izmaiņām. Savukārt Zāļu valsts aģentūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprēķina maksimāli pieļaujamo cenu, par kādu tās drīkst pārdot aptiekā.

  Vēršam uzmanību, ka kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu cenu veidošanu valstī nosaka citi cenu veidošanas principi, ko piemēro Nacionālais veselības dienests.

  ^augšup


  Kāpēc zāļu cena citās valstīs ir atšķirīga?

  Jāņem vērā, ka zāļu ražotājs ir tiesīgs savām zālēm dažādās valstīs noteikt atšķirīgu cenu un katrā valstī tiek piemērots gan atšķirīgs PVN, gan arī piecenojuma aprēķins.

  ^augšup


  Ko nozīmē maksimāli pieļaujamā aptiekas cena?

  Aptiekās zāļu cena var atšķirties, taču tā nedrīkst pārsniegt Zāļu valsts aģentūras mājaslapā norādīto maksimālo aptiekas cenu. Ja rodas šaubas par zāļu cenu pamatotību, vai par pirkumu pieprasīta lielāka samaksa, jāziņo Veselības inspekcijai!

  Maksimālā cena

  ^augšup


  Kas ir atbildīgs par zāļu pieejamību?

  Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks vai tā pilnvarotā persona ir atbildīga par zāļu virzību tirgū, kā arī informācijas sniegšanu Aģentūrai par zāļu izplatīšanas uzsākšanu vai iespējamiem pieejamības pārtraukumiem.

  Aicinām reģistrācijas apliecības īpašniekus izmantot Aģentūras sagatavotu tiešsaistes rīku – elektroniski aizpildāmu formu "Ziņot par zāļu piegādes pārtraukumu. (Informācija par formas aizpildīšanu.)

  ^augšup


  Kur ir pieejama informācija par zāļu pieejamību?

  Aktuālā informācija, kuru sniedz reģistrācijas apliecības īpašnieks vai tā pilnvarotā persona ir pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē:

  ^augšup


  Kā var iesniegt ziņojumu par zāļu nepieejamību?

  Aģentūra ir sagatavojusi ērtāku tiešsaistes rīku – elektroniski aizpildāmu formu "Ziņot par zāļu piegādes pārtraukumu", lai iedzīvotāji, aptiekas, ārstniecības iestādes un reģistrācijas apliecības īpašnieki vai to pārstāvji varētu paziņot Aģentūrai par zāļu piegādes pārtraukumiem.

  ^augšup


  Kādēļ zāles nav pieejamas?

  Reģistrācijas apliecības īpašnieku biežāk minētie zāļu pieejamības pārtraukumi ir saistīti ar zāļu ražošanas problēmām, pieaugošu zāļu pieprasījumu, loģistikas problēmām un serializāciju.

  ^augšup


  Kāpēc pie dažām zālēm Zāļu reģistrā ir pievienots dokuments "Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti"?

  Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti pēc zāļu ražotāja pieprasījuma (iesnieguma) Zāļu valsts aģentūrā tiek gatavots, ja ražotājs turpmāk plāno vērsties Nacionālajā veselības dienestā, lai:

  1. iekļautu Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) zāles ar tādu zāļu vispārīgo nosaukumu, kāds līdz šim nav iekļauts,
  2. KZS jau iekļautām zālēm mainītu/paplašinātu piemērotos kompensācijas nosacījumus citai diagnozei, citai pacientu grupai utt.

  ZVA sagatavotais atzinums attiecas tikai uz to diagnozi un pacientu grupu, kuru norādījis ražotājs, to nevar vispārināt uz zāļu lietošanu citai diagnozei vai plašākam pacientu lokam. Tā kā atzinuma sagatavošanas laikā daļa ražotāja sniegtās finansiālās informācijas (cena, izmaksas, finansiālās līdzdalības forma) var būt konfidenciāla, tā publiski pieejamajā tekstā par atzinumu netiek norādīta.

  ^augšup