LV EN

Medicinal Product Register of Latvia

Search parameters

Hide search form

Medicinal product name, active substance, marketing auth. holder or ATC code: 


Show additional search parameters 1 »

Informējam, ka pieejamības apzīmējumi <i>nav_pieejams</i> <i>ir_pieejams</i> ir norādīti par lieltirgotavu krājumos esošo kompensējamo zāļu pieejamību. Konkrētāku informāciju par zāļu pieejamību skatīt <i>skat produktus</i> zāļu iepakojumu sadaļā.

Kompensējamo zāļu pieejamības apzīmējumi ir atkarīgi no lieltirgotavu sniegtās informācijas katru dienu par krājumā esošiem daudzumiem.

Icon explanation

Is available – Medicine is available
Not available – Medicine is not available
– Distribution permitted for a limited time span
OTC – Without a prescription
Rx – Prescription medicine
KZS – Medicine is included in the A, B or C List of state compensated medicines of the National Health Service. (source of the information – the NHS)
KZSR – Reference medicine in the NHS List of state compensated medicines (source of the information – the NHS)