LV EN

Latvijas Zāļu reģistrs

Meklēšanas parametri

Rādīt meklēšanas formu

Atlasītas 3 zāles

...

...

Zāļu nosaukums 

Aktīvās vielas

ATĶ kods

Maks. cenu diapazons,
(€ ar PVN)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts

Ir pieejamas (saskaņā ar zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto informāciju)

Rx KZS

Zeldox 40 mg kapsulas

Ziprasidonum Meklēt pēc aktīvās vielas nosaukuma

N05AE04 Meklēt pēc ATĶ koda

62,55

Pfizer Europe MA EEIG, Beļģija

Ir pieejamas (saskaņā ar zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto informāciju)

Rx KZS

Zeldox 60 mg kapsulas

Ziprasidonum Meklēt pēc aktīvās vielas nosaukuma

N05AE04 Meklēt pēc ATĶ koda

92,50

Pfizer Europe MA EEIG, Beļģija

Ir pieejamas (saskaņā ar zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka sniegto informāciju)

Rx KZS

Zeldox 80 mg kapsulas

Ziprasidonum Meklēt pēc aktīvās vielas nosaukuma

N05AE04 Meklēt pēc ATĶ koda

112,81

Pfizer Europe MA EEIG, Beļģija

Apzīmējumi

Ir pieejamas – zāles ir pieejamas
Nav pieejamas – zāles nav pieejamas
– zāļu krājumus atļauts izplatīt ierobežotu laiku
OTC – bezrecepšu zāles
Rx – recepšu zāles
KZS – zāles iekļautas NVD kompensējamo zāļu A, B vai C sarakstā (informācijas avots – NVD)
KZSRNVD KZS references medikaments (informācijas avots – NVD)