LV EN

Latvijas Zāļu reģistrs

Meklēšanas parametri

Rādīt meklēšanas formu

Informējam, ka pieejamības apzīmējumi <i>nav_pieejams</i> <i>ir_pieejams</i> ir norādīti par lieltirgotavu krājumos esošo kompensējamo zāļu pieejamību. Konkrētāku informāciju par zāļu pieejamību skatīt <i>skat produktus</i> zāļu iepakojumu sadaļā.

Kompensējamo zāļu pieejamības apzīmējumi ir atkarīgi no lieltirgotavu sniegtās informācijas katru dienu par krājumā esošiem daudzumiem.

Atlasītas 2 zāles

...

...

Zāļu nosaukums 

Zāļu forma

Stiprums/​koncentrācija

Aktīvās vielas

ATĶ kods

Maks. cenu diapazons,
(€ ar PVN)

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, valsts

Ir pieejamas (saskaņā ar lieltirgotavu sniegto informāciju)

Rx KZS

Tegretol CR 200 mg ilgstošās darbības apvalkotās tabletes

Modificētās darbības apvalkotā tablete

200 mg

Carbamazepinum Meklēt pēc aktīvās vielas nosaukuma

N03AF01 Meklēt pēc ATĶ koda

5,71

Novartis Baltics, SIA, Latvija

Ir pieejamas (saskaņā ar lieltirgotavu sniegto informāciju)

Rx KZS

Tegretol CR 400 mg ilgstošās darbības apvalkotās tabletes

Modificētās darbības apvalkotā tablete

400 mg

Carbamazepinum Meklēt pēc aktīvās vielas nosaukuma

N03AF01 Meklēt pēc ATĶ koda

6,70

Novartis Baltics, SIA, Latvija

Apzīmējumi

Ir pieejamas – zāles ir pieejamas
Nav pieejamas – zāles nav pieejamas
– Pieejamību skatīt zāļu iepakojumu sadaļā
– zāļu krājumus atļauts izplatīt ierobežotu laiku
OTC – bezrecepšu zāles
Rx – recepšu zāles
KZS – zāles iekļautas NVD kompensējamo zāļu A, B vai C sarakstā (informācijas avots – NVD)
KZSRNVD KZS references medikaments (informācijas avots – NVD)