Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Asins un asins komponentu sagatavošana un kvalitātes kontrole

Aktualizēts: 20.09.2021.

I. Ar asins un asins komponentu sagatavošanu atļauts nodarboties tikai asinsdonoru centriem un asins sagatavošanas nodaļām, kuru atbilstība Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprinātajām prasībām ir novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

II. Asins un asins komponentu donoru atlase

Medicīniskā tehnoloģija (MT) – 1. pielikums 06-059

 

III. Asins un asins komponentu sagatavošana

Pilnasiņu sagatavošana un filtrēšana – 2. pielikums MT 06-60

Eritrocītu masas sagatavošana – 3. pielikums MT 06-061 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas bez leikocītu - trombocītu slāņa sagatavošana – 4. pielikums MT 06-062 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas bez leikocītu - trombocītu slāņa aizvietojošā šķīdumā sagatavošana un filtrēšana – 5. pielikums MT 06-063 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas aizvietojošā šķīdumā sagatavošana – 6. pielikums MT 06-64 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Eritrocītu masas sagatavošana aferēzes procedūrā – 7. pielikums MT 06-065 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Atmazgātas eritrocītu masas sagatavošana – 8. pielikums MT 06-066 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Sasaldētas eritrocītu masas sagatavošana – 9. pielikums MT 06-067 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana no pilnasinīm – 10. pielikums MT 06-68 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Svaigi sasaldētas plazmas sagatavošana aferēzes procedūrā – 11. pielikums MT 16-014 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana aferēzes procedūrā – 12. pielikums MT 06-070 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Trombocītu masas sagatavošana un filtrēšana no pilnasinīm – 13. pielikums MT 06-071 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Atmazgātas trombocītu masas sagatavošana – 14. pielikums MT 06-072 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Sasaldētas trombocītu masas sagatavošana – 15. pielikums MT 06-073 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Asins komponentu apstarošana – 16. pielikums MT 06-074 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Krioprecipitāta sagatavošana – 17. pielikums MT 06-075 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

Asins komponentu patogēnu fotoķīmiskā inaktivācija (Pielikums). MT 15-012. Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

 

IV. Asins paraugu testēšana

Donoru asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana – 18. pielikums MT 16-012

Pacienta asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana un recipienta un donora asins saderības testēšana – 19. pielikums MT 16-011

 

V. Asins un asins komponentu kvalitātes kontroles prasības

Medicīniskā tehnoloģija – 20. pielikums 06-078 Medicīnas tehnoloģija anulēta 2021. gada 17. septembrī

 

VI. Sterilitātes kontrole

Medicīniskā tehnoloģija – 21. pielikums MT 11-003

 

VII. Asins komponentu transfūzija

Medicīniskā tehnoloģija – 22. pielikums MT 16-013