Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Mākslu terapija

  1. Latvijā apstiprinātās mākslu terapijas medicīniskās tehnoloģijas

    1. 1. Mūzikas terapija. (Pielikums) MT 10-007
    2. 2. Mākslas terapija. (Pielikums) MT 10-008
    3. 3. Drāmas terapija. (Pielikums) MT 10-012
    4. 4. Deju un kustību terapija. (Pielikums) MT 10-013