Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Pārvietošanās palīgierīču izvēles un apmācības to lietošanā fizioterapijā medicīniskā tehnoloģija

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Pārvietošanās palīgierīču izvēles un apmācības to lietošanā fizioterapijā medicīniskā tehnoloģija

 

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas mērķis un būtība

Medicīniskai tehnoloģijai „Pārvietošanās palīgierīču izvēles un apmācības to lietošanā fizioterapijā medicīniskā tehnoloģija" ir nozīmīga loma fizioterapijā. Pārvietošanās medicīniskās ierīces un palīgierīces ir rūpnieciski izstrādājumi, kas pilnīgi vai daļēji kompensē personas zaudēto kustības un stabilitātes funkciju, nodrošinot pārvietošanos telpā vai ārpus tās. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošana ļauj izvēlēties katram pacientam atbilstošas palīgierīces, ņemot vērā individuālo personas patstāvīgas pārvietošanās spēju zudumu. Izmantojot piemērotas pārvietošanās palīgierīces, ir iespējams izmainīt un nepieciešamības gadījumā ietekmēt apakšējo ekstremitāšu noslogojumu, mazināt sāpes un uzlabot līdzsvaru, kā arī mazināt vai pat novērst kritienu un traumu risku pārvietošanās laikā.

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas nosacījumi

Adekvāta pārvietošanās un gaitas stereotips personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir priekšnosacījums ikdienas aktivitāšu pēc iespējas neatkarīgākai veikšanai. Tādēļ pārvietošanās un gaitas palīgierīču pielāgošana ir indicēta visām pacientu grupām ar pārvietošanās traucējumiem: gan pacientiem ar neiroloģiskiem, reimatisko locītavu slimību un ortopēdiskiem traucējumiem, gan pacientiem ar dažādiem traumatiskiem bojājumiem un kardioloģiskām slimībām.

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas procedūras apraksts

Pārvietošanās palīgierīces izvēle un tās pielāgošana personas individuālajām īpatnībām

Izvēloties pārvietošanās palīgierīci, ir jāņem vērā:

  • personas funkcionālo un pārvietošanās spēju zudums (sāpju, muskuļu spēka un izturības samazināšanās, kā arī līdzsvara, kustību koordinācijas, jušanas, redzes un orientācijas traucējumu dēļ);
  • personas patstāvīgas dzīves iespējas un apkārtējās vides pieejamība;
  • lietotāja atbildība.

 

  • Riteņkrēsls ir bezmotora pārvietošanās palīglīdzeklis ar manuālo, mehānisko (velo vai sviras) piedziņu, kurus vada pati persona vai kurus pārvieto cita persona (asistents). Riteņkrēsls nodrošina pārvietošanās veidu tiem pacientiem, kuri paši nevar staigāt vai viņu patstāvīga staigāšana ir ierobežota Izvēloties riteņkrēslu kā pārvietošanās palīgierīci, jāņem vērā personas funkcionālo un pārvietošanās spēju zudums, riteņkrēsla paredzamās lietošanas biežums un veids, krēsla transportēšanas iespējas, aprūpētāja vajadzības, nepieciešamība pēc īpašas sēdēšanas sistēmas, pret izgulējumu spilvena. Pēc pacienta novērtēšanas izvēlas riteņkrēsla izmēru, rāmja veidu un svaru, piedziņas veidu, papildus aprīkojumu, pret izgulējuma spilvena veidu.
  • Staigāšanas rāmis ir pārvietošanās palīgierīce, kas nodrošina stabilitāti un balstu gaitas laikā. Staigāšanas rāmis (staigulis, krāģis) ir staigāšanas palīgierīce, ko virza ar roku palīdzību plaukstas vai apakšdelma balstā (deambulatori). Izvēloties staigāšanas rāmi kā pārvietošanās palīgierīci, jāņem vērā personas funkcionālo un pārvietošanās spēju zudums, nepieciešamais abu augšējo ekstremitāšu muskuļu spēks, roku funkcionalitāte un kustību koordinācija.
  • Spieķis ir staigāšanas palīgierīce, ar kuru var atslogot apakšējo ekstremitāti gaitas laikā pārņemot līdz par 25% no personas svara. Pareizi izvēlēts spieķa izmērs un veids (spieķis ar vienu, trīs vai četriem atbalsta punktiem – tripods vai kvadripods, rokas vai apakšdelma balsts) nodrošina pietiekošu atbalstu gaitas balsta fāzes laikā, nepārslogojot augšējās ekstremitātes muskulatūru.
  • Kruķis ir staigāšanas palīgierīce, kurš nodrošina apakšējās ekstremitātes atslogošanu un personas stabilitāti gaitas laikā. Izvēloties kruķi (padušu kruķi, elkoņu kruķi, apakšdelmu kruķi) kā personas pārvietošanās palīgierīci, ir jāņem vērā, ka kruķi izveidoti tā, lai tiem būtu divi kontakta punkti ar cilvēka ķermeni, tā sniedzot ievērojamāku gaitas stabilitāti, salīdzinot ar spieķa izmantošanu pārvietošanās nodrošināšanai.

Personas apmācība pārvietošanās palīgierīču lietošanā

  • Tiek veikta pārvietošanās palīgierīces izmantošanas pamatprincipu apmācība, kas ir atšķirīga katram no pārvietošanā palīgierīču veidiem, kā arī ir iespējamas atšķirības personas apmācības principos, ņemot vērā katra pacienta funkcionālos traucējumus un ierobežotās mobilitātes spējas.
  • Tiek veikta pārvietošanās apmācība, izmantojot pārvietošanās palīgierīci telpās, ārpus telpām, kā arī pārvietojoties pa dažādām virsmām un kāpnēm.
  • Pārvietošanās palīgierīces izvēles un apmācības to lietošanā veikšanas ilgums ir atkarīgs no konkrētā pacienta funkcionālo ierobežojumu apjoma un spējas pielāgoties adaptīvām pārvietošanās tehnikām funkcionālas gaitas aizvietošanai. Vienreizēja pārvietošanās palīgierīces izvēle un pielāgošana konkrētam pacientam var aizņemt 5-10 minūtes, pārvietošanās palīgierīču lietošanas apmācība vienā fizioterapijas nodarbības laikā no 5-60 minūtes.

Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1.Personāls. Lai veiktu pārvietošanās medicīnisko ierīču un palīgierīču izvēli un apmācību to lietošanā, nepieciešamas zināšanas anatomijā, kinezioloģijā un biomehānikā, kā arī nepieciešama izpratne par normālu pozas kontroli, stāju un gaitu, un tos ietekmējošiem faktoriem, kā arī nepieciešamas iemaņas gaitas stereotipa novērtēšanā un apmācībā. Pārvietošanās palīgierīču izvēli un apmācību to lietošanā var veikt ārstniecības personas, kas apguvušas minētās zināšanas un iemaņas: piemēram, fizioterapeiti (apgūst pamata izglītības programmā).

2.Medicīniskās ierīces. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai nepieciešamas medicīniskās ierīces un palīgierīces. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces un palīgierīces, zāles un Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē reģistrētas metodes (medicīniskās tehnoloģijas).

3.Telpas un to tehniskais nodrošinājums. MT realizē telpās kas atbilst Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestādē. Telpai jābūt aprīkotai ar neslīdošu grīdas segumu, krēslu, zviedru sienu, līdztekām. Jānodrošina optimāli vides faktori: gaisa temperatūra, kvalitāte, gaisma.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja D. Šmite

Rīga, 06.07.2011.

MT 13-016