Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Pacientu un pacienta aprūpes procesā iesaistīto personu izglītojoši pasākumi un praktiskā apmācība

Ievietots 26.04.2013.

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Pacientu un pacienta aprūpes procesā iesaistīto personu izglītojoši pasākumi un praktiskā apmācība

 

Vispārīgie jautājumi. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas mērķis un būtība

Fizioterapijas ārstēšanas viens no pamata principiem ir aktīva pacienta līdzdalība ārstēšanas procesā. Lai to nodrošinātu, pacientam ir jābūt pietiekoši informētam par savu saslimšanu, funkcionālajiem ierobežojumiem, to cēloņiem un norisi, iespējamo ārstēšanu un tās būtību. Pacienta zināšanas un izpratne ir viens no motivācijas veidošanas pamata elementiem, lai panāktu aktīvu pacienta līdzdalību ārstēšanas procesā, un stimulētu pacientu dzīvesveida izmaiņām un ikdienas fizisko aktivitāšu veikšanai.

Izglītojošie pasākumi par fiziskajām aktivitātēm, to ietekmi, veidiem, izvēli un dozēšanu ir nozīmīga veselību veicinošā un profilaktiskā fizioterapijas medicīniskā tehnoloģija.

Izglītošana ir pirmais fizioterapijas mērķis, kas tiek izvirzīts uzsākot fizioterapijas ārstēšanas procesu ikvienam pacientam. Pacientam izprotot savu sūdzību iemeslus, mazinās trauksme un bailes. Vienlīdz būtiski ir pacientam izskaidrot un apmācīt vienkāršus veidus kā palīdzēt pašam sev atvieglot savas sūdzības, piem., mazināt sāpes, mazināt locītavu stīvumu.

Vienlīdz svarīgi ir pacienta tuvinieku (aprūpes procesā iesaistīto personu) zināšanas un izpratne par pacienta stāvokli, iespējām palīdzēt, veicinot atveseļošanās procesu vai pēc iespējas saglabājot esošo funkcionālo līmeni.

 

Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas jomas un nosacījumi

Izglītojošie pasākumi, ietverot uzvedības modeļu modifikāciju ir viena no pētījumos pierādītajām efektīvajām metodēm muguras sāpju (gan akūtu, gan hronisku) ārstēšanā.

Izglītojošo un apmācības programmu pielietošana ir efektīva sūdzību mazināšanā, funkcionālo spēju uzlabošanā un kopējās dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanā dažādām pacientu grupām (reimatoīdā artrīta, osteoartrīta, diabēta, HOPS u.c. pacientiem).

Praktiskā apmācība par ergonomikas pamatprincipiem ir atsevišķa tehnoloģija. Taču praktiskā apmācība ietver arī individuāli piemērotu vingrojumu apmācību, relaksācijas pozu apmācību, paš-masāžas elementu apmācību utt.

Pacienta aprūpes personas tiek apmācītas pareizās un drošās pacienta pārvietošanas metodēs, lai ne tikai nodrošinātu drošu aprūpes procesu, bet arī maksimāli stimulētu vai uzturētu pacienta neatkarību.

Vecākiem tiek apmācīta bērna aprūpē izmantojamās pārvietošanas metodes, kas stimulē bērna attīstību un nepieciešamības gadījumā kavē patoloģiskos kustību modeļus.

 

Medicīniskās tehnoloģijas procedūras apraksts

Pacienta un viņa tuvinieku izglītojošie pasākumi tiek veikti gan individuāli, gan grupu nodarbību formā. Tiek izmantoti dažādi palīglīdzekļi – attēli, modeļi, demonstrējumi. Gan individuālajās sarunās, gan grupu nodarbībās tiek veidota diskusija ar pacientu un viņa tuviniekiem, uzklausot un izvērtējot pacienta uzskatus, pārliecību un pieredzi, integrējot uzvedības modeļu modifikāciju.

Izglītojošā darbā tiek izmantoti dažādi pieejamie bukleti un grāmatas, video demonstrācijas.

Praktiskā apmācība var tikt organizēta gan kā vienreizēja konsultācija (apmācība) vai vairākas, atkārtotas apmācības nodarbības. Atkārtotu nodarbību priekšrocība ir iespēja izvērtēt pacienta vai aprūpes personu apgūto iemaņu pielietošanu, iespējamos ierobežojumus.

Gan izglītojošā darbā, gan praktiskajā pamācībā būtiski ir iegūt atgriezenisko saiti no pacienta, lai izvērtētu un iespēju robežās sekmētu pacienta motivāciju.

Izglītojošo pasākumu ilgums var būt variabls, atkarībā no tā organizācijas: grupas nodarbība vidēji 30 – 45 minūtes; individuāli pasākumi, integrējot ārstēšanas procesā, vidēji 5-10 minūtes. Aprūpes personu apmācība (praktiski) vidēji 15 – 30 minūtes (atkarībā no pacienta funkcionālā stāvokļa).

 

Medicīniskās tehnoloģijas nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1.Personāls. Medicīnisko tehnoloģiju var izmantot ārstniecības personas, kas to apguvušas pamata izglītības programmā, piemēram - fizioterapeiti, vai ārstniecības personas, kas medicīnisko tehnoloģiju un tās realizācijai nepieciešamās zināšanas apgūst pēcdiploma apmācībā.

2.Medicīniskās ierīces. Medicīniskās tehnoloģijas realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces, zāles un metodes (medicīniskās tehnoloģijas), kas ir reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

3.Telpas un to tehniskais nodrošinājums. MT realizē telpās kas atbilst Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestādē. Telpai jābūt aprīkotai ar neslīdošu grīdas segumu, kušeti vai gultu (ja tiek veikta praktiskā apmācība) un cita veida tehnisko aprīkojumu atkarībā no apmācamās metodes. Jānodrošina optimāli vides faktori: gaisa temperatūra, kvalitāte, gaisma.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja                                                                                       D.Šmite

 

Rīga, 04.07.2011.

MT 13-019