Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze

Elektroterapija –TENS un FES fizioterapijā

Ievietots 19.02.2014.

Izvērsts medicīniskās tehnoloģijas metodes apraksts

Elektroterapija – TENS un FES fizioterapijā

 

Vispārīgie jautājumi. Medicīniskās tehnoloģijas pielietošanas mērķis un būtība

Fizioterapijas ārstēšanas procesā tiek iekļautas elektroterapijas procedūras. Elektroterapijas procedūras, TENS – transkutānā elektriskā neirostimulācija un FES (TEMS, EMS) – funkcionālā elektrostimulācija (transkutānā elektriskā muskuļu stimulācija) ir medicīniskās tehnoloģijas (turpmāk - MT), kurās tiek izmantotas impulsu strāvas.

TENS-ā tiek izmantotas zemas intensitātes (vidēji 10-40 mA) impulsu strāvas, impulsa ilgums fiksēts vai mainīgs (0,01-0,4 ms). Ir divu veidu TENS: Hi-TENS jeb tradicionālais TENS (augsta frekvence - 40-110 Hz, vidēji 70-80 Hz) un Lo-TENS jeb akupunktūrai līdzīgais TENS (ALTENS) ar zemu frekvenci - 1-5 Hz.

FES (TEMS, EMS) arī izmanto impulsu strāvu.

Strāvas stiprums ir individuāli variabls, atkarībā no terapijas mērķiem.

Impulsa ilgumu rekomendē vidēju (200–400 mikro sek.), lielāku impulsa ilgumu izvēlas pacientiem ar perifēru neiropātiju (500 mikro sek.) vai nesen re-inervētu neiromuskulāro sistēmu.

Frekvence: parasti izvēlas 15-50 Hz, lielāku frekvenci var izvēlēties, ja grūti tolerēt sensoro kairinājumu, bet lielākas frekvences ātrāk rada nogurumu (labāk modulēt ON un OFF laiku).

Impulsa forma: impulsa pieaugšanas (ramp on), stimulācijas un dilšanas laiks (ramp off) tiek modificēts, lai stimulācija būtu komfortabla; pieaugšanas (ramp on) laiks parasti ir 2 s (vai lielāks, ja izmanto lielāku intensitāti); dilšanas laiks (ramp down) nodrošina pakāpenisku strāvas samazinājumu, tam jābūt pietiekoši garam, ja izmanto kontrakcijas, kas izraisa locītavas kustības apjomu. Dilšanas un pieaugšanas laiki svarīgi stimulējot antagonistus ar mērķi samazināt spastiku, lai nenotiktu ātrs iestiepums.

Kopējais stimulācijas (kontrakcijas) un atpūtas laiks (ON un OFF): Lai uzlabotu muskuļu spēku parasti izmanto samērā garu kontrakcijas laiku (6 - 10 sek.) un lai nodrošinātu efektīvu kontrakciju un attālinātu nogurumu jābūt pietiekošam atpūtas (OF) laikam (50 – 120 sek.); attiecībā 1:3 (ON:OFF). Ja mērķis ir trenēt muskuļa izturību, tad izmanto samērā īsus atpūtas laikus (6-15s), attiecībā 1:1 (ON:OFF).

TENS terapeitiskais mērķis ir sāpju mazināšana, savukārt FES (jeb TEMS) mērķis ir neiromuskulārās funkcijas ietekmēšana (muskuļa kontrakcijas stimulēšana, muskuļu spēka uzlabošana, nerva vadīšanas veicināšana, muskulatūras tonusa regulēšana).

 

MT pielietošanas nosacījumi

TENS fizioloģiskā iedarbība uz sāpju mazināšanos notiek caur „vārtu kontroles" mehānismu muguras smadzeņu līmenī („vārtu teorija" teorija) vai endogēnās opiātu sistēmas stimulēšanu. Ir pieņēmumi, ka sāpju mazinošo iedarbību saista arī ar ietekmi uz impulsu vadīšanas ātrumu perifērajos nervos un placebo efektu.

Indikācijas TENS / ALTENS lietošanai:

 • akūtu pēcoperācijas sāpju mazināšanā (vislabākie rezultāti ir TENS / ALTENS kombinācijai);
 • subakūtu un hronisku muguras lejasdaļas sāpju mazināšanā (izmantojot TENS/ALTENS kombināciju);
 • ceļa osteoartrīta sāpju mazināšanā.

N.B.: Ir pētījumi, kuros apstiprinās miofasciālu un muskuļu sāpju mazināšanas efektivitāte.

Kontrindikācijas TENS pielietošanai:

 • Sirds stimulators.
 • Individuāla strāvas nepanesamība; elektro-fobija.
 • Grūtniecība.
 • Tromboze vai tromboflebīts.
 • Elektrodus nedrīkst novietot: kakla priekšējā virsmā, uz bojātas ādas (vaļējas brūces u.c.), virs acs āboliem, transkraniāli.
 • Jebkurš dekompensēts stāvoklis vai neskaidras etioloģijas sāpes.
 • Neveic galvas /kakla rajonā, ja ir epilepsija.

Relatīvas kontrindikācijas: samazināta ādas jūtība, infekcijas draudi, sirds ritma traucējumi vai vadīšanas traucējumi.

FES fizioloģiskā ietekme:

 • uz muskuļu spēku: FES ietekmē iesaistās, galvenokārt, II tipa (ātrās) muskuļu šķiedras, kas rada lielāku spēku nekā I tipa muskuļu šķiedras. Tādējādi, salīdzinot ar apzinātu kontrakciju, FES ar mazāku pielikto slodzi izraisa lielāku muskuļu spēka pieaugumu. Arī FES, tāpat kā apzinātu vingrojumu, ietekme uz muskuļu spēka pieaugumu balstās uz 'pārslodzes' principu.
 • uz spasticitāti: novēro īslaicīgu spasticitātes samazinājumu, veicot antagonistu FES, ko skaidro ar reflektoru inhibīciju. Īslaicīga spasticitātes samazinājumu novēro arī pēc FES pielietojuma tieši uz spastiskā muskuļa, ko skaidro ar neiromuskulāro nogurumu un alfa motoneironu inhibīciju muguras smadzenēs.
 • uz denervētu muskuli: palēnina atrofiju galvenokārt II tipa muskuļa šķiedrās, sekmē nerva reģenerāciju un muskuļa re-inervāciju, samazina fibrozi un uzlabo asins plūsmu, nodrošina pietiekošu proteīnu sintēzi, uzlabo muskuļu spēku un samazina femur un tibias osteopēniju pacientiem ar muguras smadzeņu traumatisku bojājumu.
 • uz asinscirkulāciju: stimulējot somato-simpātisko refleksu, palielinās arteriālā asins plūsma un mikrovaskulārā perfūzija muskulī, stimulējot muskuļu kontrakcijas, kas nodrošina mehānisko 'sūkni', uzlabo venozo atteci un mazina tūsku.

FES pielieto: pacientiem ar neiroloģiskām slimībām (gan CNS, gan PNS bojājuma gadījumā), pacientiem ar ortopēdisku patoloģiju, traumatiskiem bojājumiem u.c.

FES kontrindikācijas: tādas pašas kā pie TENS un vispārējās kontrindikācijas. FES nedrīkst pielietot nevienā gadījumā, ja ir kontrindicēti aktīvi vingrinājumi (jāvērš uzmanība uz slodzes toleranci un hemodinamisko rādītāju, subjektīvās pašsajūtas kontroli). Uzmanīgi pielietot, ja elektrodus novieto tuvu virspusējām metāliskām konstrukcijām (piem., ārējās fiksācijas aparāts). Pieaugušajiem uzmanīgi veic rumpja muskuļu stimulāciju (tikai ar mērķi samazināt spazmu), lai neradītu pārmērīgu slodzi mugurkaulāja struktūrām.

 

Lietošana grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā

MT nav paredzēts izmantot grūtniecības laikā, zīdaiņiem, maziem bērniem un lielā vecumā.

 

MT procedūras apraksts

TENS procedūra

 • TENS veidi: tradicionālais TENS (Hi –TENS): intensitāte: līdz durstošai sajūtai (sensorā-līmeņa TENS), stimulācijas ilgums: 30 – 60 min. / 1-2 reizes dienā vai ilgstoši (līdz 8-24 st. /dienā).
 • ALTENS (zemas frekvences, augstas intesitātes): intensitāte: līdz sajūtamai muskuļa kontrakcijai (motorā līmeņa TENS), stimulācijas ilgums: 15 – 30 min. / 1 reizi dienā.
 • Burst' TENS (impulsu 'zibšņi', kas tiek atkārtoti 1 – 5 reizes /sek. (parasti 2 reizes /sek.): 'burst' ilgums vidēji 70 milisek., 'burst' sastāv no impulsiem, kuru frekvence ir 50 – 100 Hz; dotā metode kombinē tradicionālo TENS ar ALTENS.
 • 'modulētais' TENS: impulsa platums, frekvence un intensitāte tiek nepārtraukti, automātiski mainīta; kombinē gan tradicionālo, gan ALTENS; mazina nervu adaptāciju strāvai.

Izmanto paš-līpošus elektrodus, kurus aplicē uz tīras, nebojātas ādas. Elektrodu lokalizācija: sāpju lokalizācijas vietā vai tuvu tai; parasti vienu elektrodu novietojot uz maksimālās sāpju intensitātes vietas vai ap to (svarīgāk, ja izmanto tikai tradicionālo TENS), attiecīgajā miotomā, skleratomā, dermatomā, „trigger punktos", akupunktūras punktos, pa perifēro nervu gaitu (neiropātisku sāpju gadījumā).

FES procedūra

 • Ņemot vērā procedūras terapeitisko mērķi un pacienta funkcionālo stāvokli, izvēlas atbilstošu strāvas impulsa / cikla ilgumu, frekvenci, impulsa formu: pieaugšanas (rump up), stimulācijas, dilšanas (rump down) laiks, kopējo impulsa stimulācijas laiku (ON), kopējo atpūtas laiks starp impulsiem (OFF), strāvas stiprums, procedūras ilgums, stimulācijas kanālu skaits, sinhronizācija, elektrodu novietojumu;
 • Elektrodus aplicē uz tīras, nebojātas ādas, tos parasti novieto paralēli muskuļu šķiedrām. Ja izmanto lielākus elektrodus un tos novieto attālāk vienu no otra, tiks stimulēts lielāks skaits motoro šķiedru; novietojot elektrodus attālāk vienu no otra, tiek stimulēti arī dziļākie muskuļu slāņi (dažreiz nevēlama parādība, piem., apakšdelmā). Lai panāktu precīzāku muskuļa stimulāciju vienu elektrodu novieto uz motorā punkta.
 • Svarīga pacienta aktīva līdzdalība. Ir aparāti, kas kombinē EMS ar EMG atgriezenisko saiti, tādejādi stimulējot pacienta iesaistīšanos.
 • Progresējot var izmantot pretestību; integrē funkcionālās aktivitātēs, piemēram, gaitas laikā stimulējot noteiktas muskuļu grupas (m.tibialis anterior pie krītošās pēdas).
 • Kopējais procedūras ilgums ir variabls, vidēji 10–30 min.

 

MT nodrošināšanai nepieciešamie resursi

1.Personāls. TENS un FES var veikt ārstniecības personas, kas apguvušas medicīniskās tehnoloģijas lietošanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas pamata izglītības programmā (rehabilitācijas un fizikālās medicīnas ārsti, fizioterapeiti) un citas ārstniecības personas, kas ir ieguvušas metodes sertifikātu.

2.Medicīniskās ierīces. MT konkrētam pielietojumam nepieciešamas medicīniskās ierīces, piemēram, ELPHA, MEDILINK, CEFAR u.c., elektrodi. MT realizācijai drīkst izmantot tikai Latvijas tirgū likumīgi ievietotas medicīniskās ierīces, zāles un metodes (medicīniskās tehnoloģijas), kas ir reģistrētas Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē.

3.Telpas un to tehniskais nodrošinājums. MT realizē telpās kas atbilst Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām, ambulatorā vai stacionārā ārstniecības iestādē. Telpai jābūt aprīkotai ar neslīdošu grīdas segumu, regulējamu kušeti,: pacienta pozicionēšanas līdzekļiem (spilveni, atbalsti), segu. Jānodrošina optimāli vides faktori: gaisa temperatūra, kvalitāte, gaisma.

 

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas

valdes priekšsēdētāja                                                                                  D.Šmite

 

Rīga, 04.02.2013.

MT 14-002