Hemovigilance – Paziņojums par nopietnām blaknēm

A daļa: Steidzamais ziņojums par iespējamām nopietnām blaknēm

Ziņotājiestāde: i
Ziņojuma numurs:
Ziņošanas datums:
Pārliešanas datums:
Recipienta vecums: gadi
Recipienta dzimums:
Nopietnas blaknes datums:
Nopietna blakne attiecas uz:Nopietnas blaknes veids: Attiecināmības līmenis:

B daļa: Nopietnas blaknes attiecināmības līmeņi

Attiecināmības līmenis

Skaidrojums

NN Nav novērtējams Ja nav pietiekamu datu attiecināmības novērtēšanai
0 Izslēgts Ja ir pārliecinoši pierādījumi, lai attiecinātu blaknes uz citiem cēloņiem
Maz ticams Ja pierādījumi skaidri norāda, ka blaknes, visticamāk, attiecas uz citiem cēloņiem – nevis uz asinīm un asins komponentiem
1 Iespējams Ja nav skaidru pierādījumu, lai attiecinātu blaknes vai nu uz asinīm vai asins komponentu, vai citiem cēloņiem
2 Ticams, varbūtējs Ja pierādījumi skaidri norāda, ka blaknes, visticamāk, attiecas uz asinīm un asins komponentiem
3 Droši Ja ir pārliecinoši pierādījumi, lai attiecinātu blaknes uz asinīm vai asins komponentiem