Vigilances ziņojumu saistībā ar cilvēka asinīm, audiem, šūnām un orgāniem iesniegšana

Vigilances ziņojumu iesniegšana Ārstniecības iestādēm, kas izmanto cilvēka asinis, asins komponentus, kā arī audus, šūnas un orgānus, saskaņā ar tiesību aktiem ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai par iespējamām nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem. Informāciju par nevēlamiem notikumiem, kas var pakļaut briesmām donorus vai personas, kuras saņem asinis vai asins komponentus, orgānus, audus vai šūnas (recipientus), ārstniecības iestādes sniedz, tiklīdz tā ir kļuvusi zināma.

 

Hemovigilance
Paziņojums par nopietnām blaknēm
Paziņojums par nopietniem notikumiem
Orgānu drošums
Cilvēka audu un šūnu drošums
Paziņojums par nopietnām nevēlamām blaknēm
Paziņojums par nopietniem nevēlamiem notikumiem