Vēstules veselības aprūpes speciālistiem

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “BCR-ABL tirozīnkināzes inhibitori (imatinibs, dasatinibs, nilotinibs, bosutinibs, ponatinibs) – B hepatīta reaktivācijas riska dēļ pirms ārstēšanas uzsākšanas nepieciešams veikt B hepatīta vīrusa skrīningu...

22.03.2016.
 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “BCR-ABL tirozīnkināzes inhibitori (imatinibs, dasatinibs, nilotinibs, bosutinibs, ponatinibs) – B hepatīta reaktivācijas riska dēļ pirms ārstēšanas uzsākšanas

...