Vēstules veselības aprūpes speciālistiem

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Svarīga informācija par Viekirax lietošanu: Viekirax kombinācijā ar Exviera vai bez tā netiek rekomendēts pacientiem ar aknu cirozi, kam ir vidēji smagi aknu darbības traucējumi (B klase pēc Child-Pugh)"

04.01.2016.
 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Svarīga informācija par Viekirax lietošanu: Viekirax kombinācijā ar Exviera vai bez tā netiek rekomendēts pacientiem ar aknu cirozi, kam ir vidēji smagi aknu

...