Pārlekt uz galveno saturu

Farmācijas termini

LV EN
101. ar radionuklīdiem savienojams preparāts preparation combined with radionuclides
102. arbitrāžas paraugs;
Piezīme: medikamenta paraugs, kas piesaistīts attiecīgai sērijai
reference sample
103. arodmedicīna industrial medicine
104. ārpuskārtas sēde “break-out session”
105. ārsta prakse medical practice
106. ārstēšanas noteikšana treatment assignment
107. ārstēšanas shēmas ietvaros conditioning regimen
108. ārstnieciski nolūki medicinal purpose
109. asimptomātiska infekcija;
bezsimptomu infekcija
asymptomatic infection
110. asimptomātisks nēsātājs;
bezsimptomu nēsātājs
asymptomatic carriers
111. asiņošana;
asinsizplūdums;
hemorāģija
hemorrhage
112. asins komponenti blood constituents
113. asins pagatavojumi blood products
114. asins prekursori blood precursors
115. asins uztriepe blood film
116. asinsdienests blood establishment
117. asinsdonors blood donor
118. asinsdonoru centrs blood donation centre
119. asinsgrupa blood group
120. asinsnodošana;
asiņu nodošana
blood donation
121. asinsrades celmšūna haematopoetic progenitor
122. asinsreces faktors coagulating factor
123. asinsrites traucējumi circulatory disorders
124. asinsspiediens blood pressure
125. asiņu plūstamība fluidity of blood
126. asiņu skrīningierīce blood screening device
127. atbalstzāles support [medication]
128. atbilde par saistību izpildi response to commitment
129. atbildes reakcija response reaction
130. atgūšanas procedūra retrieval procedure
131. atipiska infekcija;
netipiska infekcija
atypical infection
132. ATĶ kods;
anatomiski terapeitiski ķīmiskais kods
ATC code;
Anatomical Therapeutic Chemical Code
133. atkarība addiction
134. atkarība no narkotiskām un psihotropām vielām addiction to narcotic drugs and psychotropic substances
135. atkārtota izmeklēšana repeat investigation
136. atkārtotas pārbaudes periods retest period
137. atkārtotu devu toksicitāte repeat-dose toxicity
138. atklāts pētījums open trial
139. atkritumproduktu iznīcināšana destruction of waste products
140. atkritumproduktu pārstrāde processing of waste products
141. atļauta lietošana licit use
142. atliekviela;
nogulsnes
residue
143. atliekvielu kontrole residue monitoring
144. atliekvielu kontroles programma residue control programme
145. atmaskēšana;
atslepenošana
unblinding
146. atpakaļnosūtītie [preparāti];
atpakaļsūtīšana;
Piezīme: atkarībā no konteksta
returns
147. atsauce reference
148. atsauces zāles;
Piezīme: bioekvivalences pētījumos;
salīdzinājuma zāles;
Piezīme: klīniskos pētījumos
reference medicinal product
149. atsaukšana no tirgus recall from the market
150. atsaukšanas procedūra recall procedure