Pārlekt uz galveno saturu

Direktors

Svens HenkuzensSvens Henkuzens

Tālr.: 67078473
E-pasts: info@zva.gov.lv

 

Curriculum Vitae

 

Izglītība

2011.–2012.

Māstrihtas Universitāte  (Māstrihta, Nīderlande), maģistra grāds Veselības aprūpes politikā, inovācijās un vadībā

- Veselības ekonomika;

- Veselības aprūpes Inovācijas un kvalitātes vadība;

- Veselības aprūpes pārvaldība, ētika un jurisprudence;

- Pacientu loģistika veselības aprūpes organizācijās;

- Reformu vadīšana iestādēs un inovāciju ieviešana;

- Veselības aprūpes organizāciju finanšu vadība;

2008.–2011.

Māstrihtas Universitāte  (Māstrihta, Nīderlande), bakalaura grāds Eiropas sabiedrības veselībā

- Veselības stratēģijas Eiropā;

- Eiropas farmācijas tirgus;

- Veselības sistēmas Eiropā;

- Statistika, epidemioloģija, metodoloģija;

- Eiropas institūcijas, jurisprudence;

- Pārtika, Jaunā Pārtika un drošība;

- Apkārtējās vides daļiņas/piesārņojums;

- Mātes un bērna veselība;

- Novecošana Eiropā;

- Dzīves stila ietekme;

2010.

Saloniku Aristoteļa Universitāte  (Saloniki, Grieķija), Starptautiskā jurisprudence

- Eiropas Savienības jurisprudence;

- Eiropas uzņēmējdarbības tiesības;

- Starptautisko strīdu šķiršana;

- Starptautiskās publiskās tiesības;

- Jurisprudences socioloģija;

- Likumu unifikācija.

 

Darba pieredze

2015.11.– līdz šim brīdimZāļu valsts aģentūras direktors
2015.11 - līdz šim brīdimEiropas Zāļu aģentūras valdes loceklis
2019.02 - līdz šim brīdimNacionālo Zāļu aģentūru tīkla (HMA) vadības grupas loceklis
2015.09.– 2015.11.Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks
2015.08.– 2015.09.Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktora vietnieks
2015.01.– 2015.07.Eiropas Savienības Padomes Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupas vadītājs Eiropas Savienības Padomē, Briselē
2014.01.– 2015.07.Specializētais atašejs Latvijas Republikas Pastāvīgā Pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Briselē
2012.–2013.  Vecākais referents Latvijas Republikas Veselības ministrijā

 

Apbalvojumi

Ministru kabineta atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē
 

Prasmes

Svešvalodu zināšanas: angļu valoda (C1 un C2) –  augstākais līmenis, krievu valoda (B1) – pamata līmenis
 

Papildu izglītība

Dalība semināros, kursi

2019.- Praktiskās darbnīcas LEAN sistēmas metodes apguvē - kursi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta ietvaros
- Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas mācību modulis “Finanses un valsts pārvalde” - kursi ESF projekta ietvaros
2018.- Ievads Lean sistēmā - kursi ESF projekta ietvaros
 - Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas mācību modulis “Nākotnes vadītāja izaicinājumi” ESF projekta ietvaros
 - Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas mācību modulis “Efektīva vadītāja ABC” ESF ietvaros
 - Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas mācību modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde” ESF projekta ietvaros
2014.- Gašteinas starptautiskais veselības forums “Young Forum Gastein 2014 - Electing Health - The Europe we want
 - Eiropas Parlaments “Eiropas Padomes prezidentūras attiecibas ar Eiropas Parlamentu”
2013.- EIPA (European Institute of Public Administration) "Eiropas Savienības institucionālais ietvars un likumdošanas sistēma"
2011.- Eiropas veselības observatorijas vasaras skola "Inovatīvi risinājumi iedzīvotāju veselības uzlabošanai"
 - Māstrihtas universitāte "Argumentācija un tās praktiskais pielietojums"