Pārlekt uz galveno saturu

Direktors

DirektorsSvens Henkuzens

 

Svens Henkuzens

Tālr.: 67078473
E-pasts: info@zva.gov.lv

 

Curriculum Vitae

 

Izglītība

2011.–2012.

Māstrihtas Universitāte  (Māstrihta, Nīderlande), maģistra grāds Veselības aprūpes politikā, inovācijās un vadībā

- Veselības ekonomika;

- Veselības aprūpes Inovācijas un kvalitātes vadība;

- Veselības aprūpes pārvaldība, ētika un jurisprudence;

- Pacientu loģistika veselības aprūpes organizācijās;

- Reformu vadīšana iestādēs un inovāciju ieviešana;

- Veselības aprūpes organizāciju finanšu vadība;

2008.–2011.

Māstrihtas Universitāte  (Māstrihta, Nīderlande), bakalaura grāds Eiropas sabiedrības veselībā

- Veselības stratēģijas Eiropā;

- Eiropas farmācijas tirgus;

- Veselības sistēmas Eiropā;

- Statistika, epidemioloģija, metodoloģija;

- Eiropas institūcijas, jurisprudence;

- Pārtika, Jaunā Pārtika un drošība;

- Apkārtējās vides daļiņas/piesārņojums;

- Mātes un bērna veselība;

- Novecošana Eiropā;

- Dzīves stila ietekme;

2010.

Saloniku Aristoteļa Universitāte  (Saloniki, Grieķija), Starptautiskā jurisprudence

- Eiropas Savienības jurisprudence;

- Eiropas uzņēmējdarbības tiesības;

- Starptautisko strīdu šķiršana;

- Starptautiskās publiskās tiesības;

- Jurisprudences socioloģija;

- Likumu unifikācija.

 

Darba pieredze

2015.11.– šim brīdim – Zāļu valsts aģentūras direktors

2015.09.– 2015.11.  – Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks

2015.08.– 2015.09. – Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta direktora vietnieks

2015.01.– 2015.07. – Eiropas Savienības Padomes Farmācijas un medicīnas ierīču darba grupas vadītājs Eiropas Savienības Padomē, Briselē

2014.01.– 2015.07. – Specializētais atašejs Latvijas Republikas Pastāvīgā Pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Briselē

2012.–2013.            – Vecākais referents Latvijas Republikas Veselības ministrijā

 

Apbalvojumi

Ministru kabineta atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot veiksmīgu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē
 

Prasmes

Svešvalodu zināšanas: angļu valoda (C1 un C2) –  augstākais līmenis, krievu valoda (B1) – pamata līmenis
 

Papildu izglītība

Dalība semināros, kursi

2018. gadā – Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas mācību modulis “Nākotnes vadītāja izaicinājumi” Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros

2018. gadā – Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas mācību modulis “Efektīva vadītāja ABC” Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros

2018. gadā – Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmas mācību modulis “Tiesiskums un valsts pārvalde” Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros

2014. gadā – Gašteinas starptautiskais veselības forums “Young Forum Gastein 2014 - Electing Health - The Europe we want”

2014. gadā – Eiropas Parlaments “Eiropas Padomes prezidentūras attiecibas ar Eiropas Parlamentu”

2013. gadā – EIPA (European Institute of Public Administration) "Eiropas Savienības institucionālais ietvars un likumdošanas sistēma"

2011. gadā – Eiropas veselības observatorijas vasaras skola "Inovatīvi risinājumi iedzīvotāju veselības uzlabošanai "

2011. gadā – Māstrihtas universitāte "Argumentācija un tās praktiskais pielietojums"