Pārlekt uz galveno saturu

ZRD vadītāja vietnieks - Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas vadītājs

 

 ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu – ​

Zāļu reģistrācijas departamenta vadītāja vietnieks -

Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas vadītājs

(uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: Vadīt nodaļas darbu, plānot un organizēt Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas kompetencē esošos procesus.
Profesijas kods: 1213 06

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt nodaļas darbu, lai nodrošinātu nodaļas kompetencē esošo ekspertīžu veikšanu, kā arī pieņemt lēmumus par reģistrācijas dokumentācijā iesniegto zāļu efektivitātes pamatojumu un drošuma atbilstību normatīvo aktu prasībām,
 • veikt struktūrvienības kompetencē atbilstošo ekspertīžu metodisko vadību,
 • izstrādāt ekspertīzes standartus un metodiskos materiālus, kā arī nodrošināt to aktualitāti,
 • kontrolēt nodaļas ekspertīžu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
 • veikt preklīniskās (farmakoloģiskās, toksikoloģiskās), klīniskās efektivitātes un drošuma dokumentācijas ekspertīzes,
 • piedalīties departamenta lēmumu pieņemšanā,
 • organizēt savas kompetences ietvaros un iesaistīties sadarbībā ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm par zāļu reģistrācijas jautājumiem un normatīvo aktu izstrādes un izmaiņu jautājumiem, kā arī atbilstoši kompetencei pārstāvēt Zāļu valsts aģentūru Veselības ministrijas un citu valsts pārvaldes iestāžu, Eiropas komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Savienības dalībvalstu zāļu aģentūru organizētajās sanāksmēs.

 

Prasības pretendentiem (- ēm):

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • augstākās akadēmiskās/profesionālās izglītības grāds ārstniecības vai farmakoloģijas nozarē,
 • vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredze specialitātē un/vai zinātniskās pētniecības darbā atbilstošā nozarē, kā arī praktiskā darba pieredze vadošā amatā, lai spētu analizēt sarežģītu profesionālu informāciju, noteiktu prioritātes, izdarītu secinājumus un pieņemtu lēmumus,
 • zināšanas par zāļu reģistrācijas regulatorajām prasībām un pieredze to pielietošanā praksē,
 • valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas – augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1); angļu valodas zināšanas –vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) vai augstāka,

 

Augsti novērtēsim:

 • zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem un administratīvo procesu,
 • zināšanas un pieredzi preklīnisko datu izvērtēšanā, klīnisko datu izvērtēšanā, bioekvivalences pētījumu izvērtēšanā,
 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties,
 • prasmi strukturēti izklāstīt domas mutiski un rakstveidā, precizitāti, analītisku domāšanu,
 • loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu,
 • prasmi organizēt, vadīt un motivēt kolektīvu, spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā,
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasmi argumentēt savu viedokli,

 

Mēs piedāvājam:

 • ​interesantu un atbildīgu darbu,
 • modernu uz attīstību vērstu darba vidi,
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā,
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem,
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku,
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
   
  Amatam noteikts 13.saimes "Ekspertīze" V līmenis un 12.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 1370 līdz 2109 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).

  Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam līdz 2022.gada 9.decembrim sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

  Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.