Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu reģistrācijas departamenta vadītājs

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu –

Zāļu reģistrācijas departamenta vadītājs
(uz nenoteiktu laiku)


Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, plānot un nodrošināt Zāļu reģistrācijas departamenta darbu, īstenojot tam noteiktās funkcijas un uzdevumus:
  • izvērtēt zāļu reģistrācijai, pārreģistrācijai, izmaiņām iesniegto zāļu dokumentāciju
  • veikt farmakovigilanci,
  • izvērtēt produktu atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāļu definīcijai;
  • nodrošināt aktuālu informāciju Latvijas Zāļu reģistrā;
 • plānot un realizēt departamenta stratēģiskās attīstības virzību, analizēt darba rezultātus;
 • vadīt informatīvo un reglamentējošo dokumentu, normatīvo aktu projektu sagatavošanu;
 • organizēt sadarbību ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm par zāļu reģistrācijas jautājumiem un normatīvo aktu izstrādes un izmaiņu jautājumiem, kā arī atbilstoši kompetencei pārstāvēt  Aģentūru Veselības ministrijas un citu valsts pārvaldes iestāžu, Eiropas komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Savienības dalībvalstu zāļu aģentūru organizētajās sanāksmēs.

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • augstākā izglītība ārstniecības, farmācijas, ķīmijas vai ar medicīnu  saistītā nozarē,
 • vēlamas zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām farmācijas nozarē,
 • vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem un administratīvo procesu,
 • vēlama 3 gadu praktiskā darba pieredze vadītāja amatā,
 • valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas – augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1); angļu valodas zināšanas – vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2),
 • analītiska un konceptuāla domāšana ar spēju analizēt liela apjoma informāciju, identificēt būtisko, vērtēt riskus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību,
 • spēja organizēt un vadīt komandas darbu, motivēt iesaistītos konkrēta mērķa sasniegšanai, argumentēti izteikt viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • vadīt profesionālu un atsaucīgu komandu,
 • atbalstu darba procesu pilnveidē un attīstībā,
 • interesantu un atbildīgu darbu farmācijas nozarē ar dokumentāciju un medicīnisko informāciju,
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas gan Latvijā, gan ārvalstīs,
 • atalgojumu, sociālās garantijas un piemaksas par labi padarītu darbu, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Ierēdņa amatam noteikts 10. saimes  “Ekspertīze” V līmenis un 13. mēnešalgu grupa (mēnešalgas diapazons no 1458 euro līdz 1917 euro).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2019.gada 5.jūlijam lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 67078457, 67078424, fakss 67078428.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.