Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu reģistrācijas departamenta vadītājs

 ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu –

Zāļu reģistrācijas departamenta vadītājs
(uz nenoteiktu laiku)

 
Amata mērķis: Vadīt nodaļas darbu, plānot un organizēt Zāļu reģistrācijas departamenta kompetencē esošos procesus.
Profesijas kods: 1213 05

Galvenie amata pienākumi:
1. vadīt, plānot un nodrošināt Zāļu reģistrācijas departamenta darbu, īstenojot tam noteiktās funkcijas un uzdevumus:
- izvērtēt zāļu reģistrācijai, pārreģistrācijai, izmaiņām iesniegto zāļu dokumentāciju;
- veikt farmakovigilanci;
- izvērtēt produktu atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāļu definīcijai;
- nodrošināt aktuālu informāciju Latvijas Zāļu reģistrā;
2. plānot un realizēt departamenta stratēģiskās attīstības virzību, analizēt darba rezultātus;
3. vadīt informatīvo un reglamentējošo dokumentu, normatīvo aktu projektu sagatavošanu;
4. organizēt sadarbību ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm par zāļu reģistrācijas jautājumiem un normatīvo aktu izstrādes un izmaiņu jautājumiem, kā arī atbilstoši kompetencei pārstāvēt Zāļu valsts aģentūru Veselības ministrijas un citu valsts pārvaldes iestāžu, Eiropas komisijas, Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Savienības dalībvalstu zāļu aģentūru organizētajās sanāksmēs.

Prasības pretendentiem/- ēm:
•    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
•    augstākā izglītība veselības aprūpes vadības, ārstniecības, farmācijas, ķīmijas vai saistītās nozarēs,
•    vēlamas zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām farmācijas nozarē,
•    valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas – augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1); angļu valodas zināšanas –vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) vai augstāka.

Augsti novērtēsim:
•    zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem un administratīvo procesu,
•    vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties,
•    prasmi strukturēti izklāstīt domas mutiski un rakstveidā, precizitāti, analītisku domāšanu,
•    loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu,
•    spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasmi organizēt savu darbu, vadīt un motivēt kolektīvu,
•    teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasmi argumentēt savu viedokli.

Mēs piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu,
•    modernu uz attīstību vērstu darba vidi,
•    kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā,
•    stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem,
•    iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku,
•    veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 

Amatam noteikts 36.saimes "Politikas ieviešana " IV līmenis un 12.mēnešalgu grupa, mēnešalga līdz 2109 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam līdz 2022.gada 19.augustam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.