Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS (zāļu un medicīnisko ierīču ārstnieciskā novērtēšana)

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
Izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu -
Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļas vecākais eksperts
(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt zāļu un medicīnisko ierīču ārstniecisko novērtējumu, sagatavot eksperta atzinumu,
 • pamatojoties uz veikto ārstniecisko novērtējumu, gatavot Aģentūras atzinuma par medicīnas tehnoloģijas terapeitiskās un izmaksu efektivitātes projektu,
 • apkopot ārstu profesionālo asociāciju, ārstniecības iestāžu speciālistu, valsts institūciju un citu iesaistīto institūciju priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām MT novērtēšanā un attīstībā kompetences ietvaros nodrošināt informācijas apmaiņu ar ES dalībvalstīm, to kompetentajām institūcijām un EK.

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • augstākā izglītība medicīnā, farmācijā vai bioloģijā,
 • latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), angļu valodas zināšanas (B2, vidējā līmeņa 2.pakāpe),
 • vēlama 3 gadu praktiskā darba pieredze specialitātē un/vai valsts pārvaldē veselības aprūpes jomā,
 • vēlamas zināšanas par Latvijas valsts pārvaldes darba organizācijas principiem un administratīvā procesa normatīvo aktu prasībām valsts pārvaldes iestādēs, par Latvijas un ES normatīvo aktu prasībām veselības aprūpes jomā,
 • spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasme efektīvi organizēt savu darbu un patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • labas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, darbs ar datu bāzēm).

Augstu novērtēsim:

 • loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā,
 • prasmi ātri apgūt, analizēt un apkopot liela apjoma informāciju un prasmi argumentēt savu viedokli gan mutvārdos, gan rakstveidā,
 • labas saskarsmes, sadarbības spējas,
 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu ar Eiropas Savienības dokumentāciju un medicīnisko informāciju,
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā,
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem,
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku,
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Ierēdņa amatam noteikts 10.saimes “Ekspertīze” III līmenis un 10.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 940 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2019.gada 28.jūlijam lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 67078444.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.