Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS - zāļu farmakovigilances jomā

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu –

Farmakovigilances nodaļas

vecākais eksperts

(uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis: Farmakovigilances datu novērtēšana. Zāļu riska mazināšanas pasākumu saskaņošana, informācijas apmaiņa EudraVigilance sistēmā par zāļu blakusparādību ziņojumiem.

Profesijas kods: 242209

Galvenie pienākumi:

•    izvērtēt zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku iesniegtos materiālus zāļu riska mazināšanai un sadarboties ar reģistrācijas apliecības īpašniekiem to saskaņošanā;

•    veikt zāļu drošuma informācijas izvērtēšanu un novērtējuma ziņojumu sagatavošanu;

•    veikt zāļu blakusparādību gadījumu datu izvērtēšanu, cēloņsakarības noteikšanu un novērtējuma ziņojuma sagatavošanu;

•    piedalīties signālu pārvaldībā par kompetencē esošajām aktīvajām vielām;

•    atbilstoši kompetencei un Aģentūras deleģējumam pārstāvēt Aģentūras viedokli Latvijas un starptautisko organizāciju sanāksmēs, darba grupās;

•    piedalīties informācijas sagatavošanā Eiropas zāļu aģentūrai, Aģentūras publikācijām, profesionālām asociācijām un citiem sadarbības partneriem par farmakovigilances jautājumiem, kā arī piedalīties ar prezentācijām par farmakovigilances tēmām gan ārstu, gan plašai sabiedrībai paredzētos pasākumos;

 

Prasības pretendentiem/- ēm:

•    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

•    augstākā izglītība ārstniecības vai farmācijas jomā (ārsta vai farmaceita grāds);

•    vēlama 3 gadu praktiskā darba pieredze specialitātē un/vai zinātniskās pētniecības darbā;

•    izpratne un zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām zāļu farmakovigilances jomā;

•    valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas - augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1), angļu valodas zināšanas - vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2);

•    prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammatūrām (Word, Teams, Excel, PowerPoint u.c.) un pieredze darbā ar datu bāzēm.

 

Augsti novērtēsim:

•    izpratni un zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām zāļu farmakovigilances jomā;

•    vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties;

•    prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru un izdarīt secinājumus;

•    prasmi strukturēti izklāstīt domas mutiski un rakstveidā, precizitāti;

•    loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu;

•    spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasmi organizēt savu darbu;

•    teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasmi argumentēt savu viedokli.

 

Mēs piedāvājam:

•    interesantu un atbildīgu darbu;

•    modernu, uz attīstību vērstu darba vidi;

•    regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā;

•    stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem;

•    iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku;

•    veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Amatam noteikts 13.saimes "Ekspertīze " III līmenis un 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga līdz 1653 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).

 

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam līdz 2024.gada 16.februārim sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.