Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS (zāļu drošuma informācijas izvērtēšana)

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu -
Zāļu reģistrācijas departamenta Farmakovigilances nodaļas vecākais eksperts
(uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: Novērtēt zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku atbilstību labai farmakovigilances praksei
Kods: 242209

Galvenie amata pienākumi:

 • izvērtēt ar zāļu drošumu saistītu informāciju, sagatavot novērtējuma ziņojumus;
 • zāļu drošuma komunikācijas ietvaros piedalīties informācijas sagatavošanā publicēšanai Aģentūras mājas lapā un izplatīšanai profesionālām asociācijām. ;
 • atbilstoši kompetencei un Aģentūras deleģējumam pārstāvēt Aģentūras viedokli Latvijas un starptautisko organizāciju sanāksmēs un darba grupās;
 • piedalīties pārbaudēs par zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka farmakovigilances sistēmas atbilstību labas farmakovigilances praksei.

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība ārstniecības vai farmācijas jomā (ārsta vai farmaceita grāds)
 • vēlama 3 gadu praktiskā darba pieredze specialitātē un/vai zinātniskās pētniecības darbā
 • vēlamas zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām farmācijas un zāļu blakusparādību uzraudzības nozarēs;
 • vēlamas zināšanas par administratīvā procesa normatīvo aktu prasībām valsts pārvaldes iestādēs un zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem
 • latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), angļu valodas  (B2, vidējā līmeņa 2.pakāpe)
 • labas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, darbs ar datu bāzēm)
 • spēja analizēt izformāciju, analītiska domāšana, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes, sadarbības spējas, spēja argumentēti izteikt viedokli rakstveidā un mutiski.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu ar Eiropas Savienības dokumentāciju un medicīnisko informāciju
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā, kā arī karjeras izaugsmes iespējas
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Amatam noteikts 10.saimes "Ekspertīze" III līmenis un 10.mēnešalgu grupa: mēnešalga no 940 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).


Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2019.gada 7.oktobrim lūdzam sūtīt

Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 67078444.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.