Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS - klīnisko pētījumu jomā

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu -

Klīnisko pētījumu nodaļas vecākais eksperts

(uz nenoteiktu laiku)


Amata mērķis: Klīnisko pētījumu pieteikumu dokumentācijas vērtēšana

Kods: 242209

Galvenie amata pienākumi:
•    izvērtēt zāļu klīnisko pētījumu dokumentāciju pirms pētījumu uzsākšanas;
•    sagatavot novērtējuma ziņojumu par izvērtētiem pieteikto zāļu klīnisko pētījumu projektiem;
•    veikt biotehnoloģiskas izcelsmes produktu klīnisko pētījumu dokumentācijas padziļinātu izvērtēšanu;
•    izvērtēt klīnisko pētījumu dokumentāciju pētījumu norises laikā, t.sk., iesniegtos grozījumus pētījuma dokumentācijā u.c. papildu informāciju;
•    piedalīties klīniskās izpētes projektu vērtēšanas starptautiskajā brīvprātīgajā harmonizācijas procedūrā (VHP), nodrošināt datu ievadīšanu un apmaiņu VHP datu bāzē;
•    piedalīties lēmumu un klīnisko pētījumu atļauju projektu sagatavošanā;
•    vērtēt saņemto drošuma informāciju notiekošajos klīniskajos pētījumos (ziņojumus par Latvijā novērotajām būtiskajām ar pētāmajām zālēm saistītajām blakusparādībām, kā arī ikgadējos drošuma ziņojumus);

Prasības pretendentiem/- ēm:
•    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
•    augstākā izglītība bioloģijā vai farmācijā ar specializāciju biomedicīnā, molekulārajā bioloģijā, medicīniskās laboratorijas diagnostikā
•    vēlama 3 gadu praktiskā darba pieredze klīnisko pētījumu dokumentēšanā, uzraudzībā
•    latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), angļu valodas zināšanas (B1, vidējā līmeņa 1.pakāpe)
•    zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām klīnisko pētījumu jomā
•    zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem un administratīvo procesu
•    prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammatūrām (Word, Excell, PowerPoint, u.c.) un pieredze darbā ar datu bāzēm

Augstu novērtēsim:
•    loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā,
•    prasmi ātri apgūt, analizēt un apkopot liela apjoma informāciju un prasmi argumentēt savu viedokli gan mutvārdos, gan rakstveidā
•    labas saskarsmes, sadarbības spējas
•    vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties

Mēs piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu ar klīnisko pētījumu dokumentāciju un medicīnisko informāciju
•    kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
•    stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
•    iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
•    veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 

Amatam noteikts 10.saimes “Ekspertīze” III līmenis un 10.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 940 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai līdz 2021.gada 1.jūlijam uz e-pasta adresi: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 25408724. Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.