Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS - izmaiņu un robežproduktu dokumentācijas izvērtēšana

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - ​

Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas

Izmaiņu un robežproduktu sektora vecākais eksperts​

(uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: Zāļu reģistrācijas dokumentācijas izmaiņu un robežproduktu dokumentācijas izvērtēšana.
Profesijas kods: 2422 09

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt klīniskās dokumentācijas zinātnisko izvērtēšanu reģistrētu zāļu izmaiņu pieteikumos un robežproduktu dokumentācijas izvērtēšanu (sniegt izvērtējumu par produkta farmakokinētiku, farmakodinamiku, metabolismu, toksikoloģiju u.c. saistītiem aspektiem);
 • prast analizēt zinātnisko literatūru un izdarīt secinājumus;
 • gatavot novērtējuma ziņojumus ar secinājumiem par ekspertīzes rezultātiem latviešu vai angļu valodā;
 • pārzināt un pielietot atbilstošos reglamentējošos likumdošanas aktus, lai nodrošinātu kvalificētu lēmumu pieņemšanu.


Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība medicīnā, klīniskajā farmācijā vai saistītās zinātnēs
 • padziļinātas zināšanas farmakoloģijā tiks uzskatītas par priekšrocību
 • loģiska un izzinoša domāšana, spēja detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasme argumentēt savu viedokli
 • valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas - augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1), angļu valodas zināšanas - vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2)
 • labas prasmes darbā ar datoru


Augstu novērtēsim:

 • precizitāti un augstu atbildības sajūtu
 • prasmi ātri apgūt, analizēt un apkopot liela apjoma informāciju un prasmi argumentēt savu viedokli gan mutvārdos, gan rakstveidā
  mērķtiecību, vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties
 • prasmi efektīvi organizēt savu darbu
 • spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā


Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu ar dokumentācijas izvērtēšanu
 • modernu uz attīstību vērstu darba vidi
 • regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
 • iespēju iesaistīties Eiropas Zāļu aģentūras darba grupās un Eiropas Zāļu aģentūras deleģēto uzdevumu izpildē
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem,
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Amatam noteikts 10.saimes "Ekspertīze" III līmenis un 10.mēnešalgu grupa: mēnešalga no 940 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2020.gada 6.augustam lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 67078444.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.​