Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS (farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšana)

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

 

Izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu -
Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas nodaļas vecākais eksperts
(uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: Nodrošināt farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas politikas ieviešanu
Amata kods: 2422 09

Galvenie amata pienākumi:
•    izskatīt, veikt ekspertīzi un izvērtēt Zāļu valsts aģentūrai iesniegto farmaceitiskās darbības uzņēmumu, aktīvo vielu ražošanas, importēšanas un izplatīšanas uzņēmumu, personu, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, dokumentāciju, sniegt atzinumus, sagatavot vēstules, lēmumus par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu farmaceitiskās darbības uzņēmumiem, ievērojot normatīvo aktu prasības;
•    konsultēt klientus un risināt sarežģītas situācijas farmaceitiskās darbības licencēšanas, aktīvo vielu ražošanas, importēšanas un izplatīšanas uzņēmumu reģistrēšanas, personu, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, reģistrēšanas jomā,
•    veikt farmaceitiskās darbības uzņēmumu informācijas un datu ievadi Aģentūras informācijas sistēmā (ZVAIS) un EudraGMDP datu bāzē, nodrošināt datu kvalitātes uzraudzību un aktualizēšanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:
•    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
•    augstākā izglītība tiesībzinātņu vai vadībzinātņu vai veselības vadības vai farmācijas jomā,
•    2 gadu praktiskā darba pieredze administratīvo aktu sagatavošanā,
•    vēlamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas, aktīvo vielu, importēšanas un izplatīšanas uzņēmumu, starpniecības darījumu ar zālēm uzņēmumu reģistrēšanas jomā,
•    vēlamas zināšanas par administratīvā procesa normatīvo aktu prasībām valsts pārvaldes iestādēs un zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem,
•    latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), vēlamas angļu valodas zināšanas (A2, pamata līmeņa 2.pakāpe),
•    labas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, darbs ar datu bāzēm),
Augstu novērtēsim:
•    augstu atbildības sajūtu,
•    spēju argumentēti izteikt viedokli un uzklausīt sarunas biedru, prasmi strādāt komandā,
•    spēju analizēt liela apjoma informāciju,
•    analītisku, loģisku un izzinošu domāšanu, spēju strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un patstāvīgi pieņemt lēmumus,
•    vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties.

Mēs piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu
•    kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas
•    stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
•    iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
•    veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Amatam noteikts 35.saimes “Politikas ieviešana” II līmenis un 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 835 euro līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai līdz 2019.gada 15.novembrim
uz e-pasta adresi: personals@zva.gov.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.